SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWO DO RENTY W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY

PRAWO DO RENTY W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY

Jak stanowią przepisy prawa, w związku z wypadkiem przy pracy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy. Przy ustalaniu prawa do renty na skutek wypadku przy pracy należy odpowiednio stosować przepisy ustawy emerytalno rentowej w związku z odesłaniem zawartym w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Poza zwykłymi przesłankami koniecznymi do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy przy staraniu się o rentę wskutek wypadku przy pracy konieczne jest ustalenie związku niezdolności do pracy ubezpieczonego z wypadkiem przy pracy.

Podkreślił to w wydanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Białymstoku, stwierdzając że:

do przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy niezbędne jest stwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem przy pracy, a niezdolnością do pracy. Związek ten należy rozumieć jako obiektywnie istniejące następstwo faktów i zależność tego rodzaju, że jeden poprzedza drugi i zdolny jest go wywołać

(por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 8.03.2018 r., sygn. akt: III AUa 743/17, LEX nr 2481793)  

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny w Lublinie ustalono, że ubezpieczona oprócz wypadków w 1994 i 2008 r., w zdarzeniach nie będących wypadkami przy pracy, doznała w 2011 r. również innych urazów (urazu kolana oraz złamania kości promieniowej lewej). Biegli lekarze nie stwierdzili, aby schorzenia organizmu na które powoływała się ubezpieczona miały związek z przebytym wypadkiem przy pracy:

– biegły ortopeda wskazał, iż przyczyny cieśni lewego nadgarstka opiniowanej nie można łączyć z wypadkiem w pracy w dniu 31 marca 2008 r., w którym doznała złamania kości lewej łódeczkowatej. Wpływ na powstanie cieśni mogło mieć jedynie, wadliwie wygojone, złamanie kości promieniowej;

– zgłaszane dolegliwości kręgosłupa bólowe mają podłoże w zmianach zwyrodnieniowych i dyskopatycznych, powstałych w związku z wiekiem wnioskodawczyni, a nie z wypadkiem, któremu uległa.

Sąd uznał ponadto, że stwierdzenie przez organ rentowy powstania 15% uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonej w związku z wypadkiem w 1994 r. nie determinuje, że skarżąca spełnia przesłanki niezbędne do przyznania prawa do renty z tytułu wypadku.

Sąd wyjaśnił, że:

do przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy niezbędne jest stwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem przy pracy, a niezdolnością do pracy. Związek ten należy rozumieć jako obiektywnie istniejące następstwo faktów i zależność tego rodzaju, że jeden poprzedza drugi i zdolny jest go wywołać. Wypadek przy pracy powinien być zatem istotną przyczyną niezdolności do pracy. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową nie oznacza, że wnioskodawcy automatycznie przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z tym wypadkiem bądź chorobą zawodową. W rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych inne są również przesłanki nabycia prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a inne nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub wystąpieniem choroby zawodowej

(por. wyrok SA w Lublinie z dnia 12.09.2018 r., sygn. akt: III AUa 282/18, LEX nr 2570406)

Powołując się na brak niezdolności do pracy oraz niespełnienie przesłanki wystąpienia związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem przy pracy a niezdolnością do pracy, Sąd oddalił apelację.

Dodaj komentarz

Close Menu