SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
UMOWA O PRACĘ Z WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O.O.

UMOWA O PRACĘ Z WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O.O.

Czy większościowy wspólnik może być pracownikiem w spółce? Zatrudnienie większościowego wspólnika spółki z o.o. na umowę o pracę – czy jest możliwe? Sytuacja prawna większościowych wspólników spółek z o.o. nie jest do końca uregulowana prawnie jeśli chodzi o to, czy większościowy wspólnik może zawrzeć umowę o pracę. Na „luce” w prawie korzyści chce odnosić ZUS i obecnie bardzo często słyszymy od Klientów, że ZUS wydaje decyzje w których kwestionuje umowy o pracę zawierane przez większościowych wspólników ze spółką z o.o. Powoduje to szereg komplikacji; taki wspólnik zostaje pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej często za wiele lat wstecz i traci prawa nabyte.

UMOWA O PRACĘ Z WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O.O. – ROZBIEŻNOŚCI W ORZECZNICTWIE

Brak pewności prawa co do możliwości zawarcia umowy o pracę z większościowym wspólnikiem spółki z o.o. widać gołym okiem w orzecznictwie. Z jednej strony są wyroki Sądu Najwyższego, które wykluczają pracownicze zatrudnienie większościowego wspólnika. Na przykład wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2022 r., I USKP 144/21, w którym stwierdzono, że nie uznaje się za zatrudnienie pracownicze zatrudnienia dominującego wspólnika wtedy, gdy udział innych wspólników w kapitale zakładowym spółki jest tak mały, że pozostaje w istocie iluzoryczny, to jest nie przekracza kilku procent. W postanowieniu z dnia 22 czerwca 2022 r., III USK 484/21 Sąd Najwyższy uznał, iż wspólnik, który ma większościowe udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może korzystać z ubezpieczenia społecznego jako pracownik.

Są także głosy odmienne, jak na przykład wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 17 października 2017 r., II UK 451/16. SN dopuścił pracownicze zatrudnienie większościowego wspólnika spółki z o.o. posiadającego 95% udziałów w kapitale zakładowym spółki. W przywołanym wyroku Sąd Najwyższy przedstawił szerokie spektrum argumentów za przyjęciem możliwości pracowniczego tytułu ubezpieczeń większościowego wspólnika m.in. wskazując, że ekonomiczne i prawne oddzielenie wspólnika dominującego od spółki przybliża go (jeśli wykonuje pracę zarobkową na rzecz spółki) do pracowniczego modelu świadczenia pracy. Oczywiste jest, że nie wszystkie cechy charakterystyczne dla zatrudnienia pracowniczego zostaną spełnione.

UMOWA O PRACĘ Z WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O.O. – METODYKA DZIAŁANIA ZUS

Orzecznictwo powinno z wielką rozwagą podchodzić do problemu pracowniczego zatrudnienia większościowego wspólnika w spółce z o.o. Niestety bywa z tym w praktyce różnie. W efekcie traci obywatel, zyskuje organ administracji. Czy tak powinno to wyglądać w demokratycznym państwie prawa? Czy to właśnie obywatel powinien ponosić wszelkie negatywne skutki niejasnej i nieprecyzyjnej legislacji? Warto w tego typu sprawach składać odwołania od decyzji ZUS i walczyć o swoje prawa. Osoby, które ten problem jeszcze nie dotknął, powinny pomyśleć o zmianie struktury udziałowców w spółce, tak aby drugi wspólnik został ujawniony w KRS, co znacząco zmniejsza ryzyko kontroli ze strony ZUSu.

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed ZUS, zachęcam do kontaktu.

Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu