SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PUNKT 7 I 8 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PUNKT 7 I 8 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Punkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności jest wymagany, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. W wielu sprawach, które trafiają do kancelarii, okazuje się że Powiatowe Zespoły ds. Orzekana o Niepełnosprawności uznają wskazania co do pkt 8, czyli konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, jednocześnie odmawiając wskazań w pkt 7. Okazuje się, że przy tak wydanym orzeczeniu dochodzi do odmowy świadczenia pielęgnacyjnego przez MOPS. Jest to bardzo częsta sytuacja, gdzie warto przygotować odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności.

PUNKT 7 I 8 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | Poruszaliśmy już tę tematykę na blogu we wpisach:

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA PUNKT 7 AUTYZM

CO DAJE PUNKT 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PKT 7 I 8

[WAŻNE] Jeśli otrzymałeś orzeczenie o niepełnosprawności bez wskazań co do pkt 7 i chcesz się od niego odwołać pamiętaj, że możesz uzyskać pomoc prawną kancelarii, która przygotuje dla Ciebie odwołanie wraz z argumentacją prawną. Dzięki temu zwiększasz szanse na sukces i zmianę orzeczenia już na etapie administracyjnym, gdzie Wojewódzki Zespół zmieni orzeczenie Powiatowego Zespołu. Zobacz podobne przypadki:

PUNKT 7 I 8 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Poniżej zdjęcie orzeczenia, gdzie przyznano punkt 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, jednocześnie odmawiając wskazań w punkcie 7:

PUNKT 7 I 8 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 10.07.2019 r. sygn. III SA/Kr 136/19: „(…) skoro sąd ustalił, że z powodu konkretnie istniejących i wymienionych w wyroku przyczyn zdrowotnych wskazana była konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji niepełnosprawnego dziecka, to oczywistym było, że wskazana była konieczność stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji niepełnosprawnego dziecka. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że konieczne jest współdziałanie rodzica w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji niepełnosprawnego 10-letniego dziecka (a w każdym razie dziecka do 16 roku życia), a jednocześnie nie będzie konieczne sprawowanie stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”.

Dla WSA w Krakowie przyznanie wskazań w zakresie pkt 8) w orzeczeniu o niepełnosprawności dla dziecka, powinno być równoznaczne z przyznaniem wskazań również w zakresie pkt 7). Cytując z uzasadnienia powołanego wyroku: „Skoro więc sąd orzekający w przedmiocie niepełnosprawności orzekł, że wskazana będzie konieczność stałego współudziału opiekuna m.in. w procesie edukacji, a na dodatek, że „małoletni wymaga korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji” – to zbyt formalistycznym był pogląd organu, że brak wyraźnego wyrzeczenia o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – uniemożliwia ustalenie świadczenia”.

Sąd Administracyjny opierał się w wyroku na prokonstytucyjnej wykładni prawa, podkreślając że na mocy art. 69 Konstytucji RP osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Co więcej, WSA zwracał uwagę na art. 23 ust. 2 Konwencji o prawach dziecka, zgodnie z którym Polska zobowiązała się do szczególnej troski i sprzyjaniu oraz zapewnieniu, stosownie do dostępnych środków, pomocy udzielanej dzieciom niepełnosprawnym oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad nimi.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POMOC PRAWNA

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu