SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS

JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS

Jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. a ZUS. ZUS kontroluje podleganie do ubezpieczeń społecznych przez jednoosobowego wspólnika spółki z o.o. Jest to pewna nowość w działaniach ZUS. Dotychczas ZUS uznawał, że sam fakt posiadania statusu jednoosobowego wspólnika spółki z o.o. oznacza obowiązek podlegania do ubezpieczeń społecznych i zapłaty składek z tego tytułu. Dla ZUS nie liczyło się to, że spółka z o.o. nie prowadziła działalności – w takich sytuacjach i tak ZUS uznawał, że jednoosobowy wspólnik ‘nieaktywnej’ spółki z o.o. ma obowiązek płacić do ZUS co miesiąc pełne składki.

JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS – POSTĘPOWANIE O PODLEGANIE DO UBEZPIECZEŃ WSZCZYNA ZUS RZESZÓW

ZUS Oddział w Rzeszowie wszczął postępowanie w przedmiocie podlegania do ubezpieczeń społecznych jako jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. Treść pisma ZUS poniżej:

ZUS zadaje szereg pytań w piśmie, jak na przykład:

– jakie czynności/usługi zostały faktycznie zrealizowane przez sp. z o.o. w okresie od daty jej założenia

– czy zakres wykonywanych czynności przez sp. z o.o. jest zgodny z przedmiotem przeważającej działalności w dziale 3 Krajowego Rejestru Sądowego

– jakie przychody wygenerowane zostały przez spółkę z o.o.

– jakie koszty poniosła spółka z o.o.

– prosimy o wskazanie osób mogących potwierdzić fakt wykonywania usług/czynności będących przedmiotem działalności spółki z o.o.

– w jakim miejscu i czasie realizowane były czynności/usługi będące przedmiotem działalności spółki z o.o.

– gdzie mieści się siedziba firmy

– czy na potrzeby prowadzenia działalności wynajęty został lokal

– czy miejsce prowadzonej działalności jest oznaczone szyldem

– czy reklamuje Pani swoją działalność

Te pytania przypominają postępowania prowadzone przez ZUS o tzw. fikcyjną firmę. Niemniej jednak obie formy prowadzenia działalności (jdg działająca na podstawie wpisu do CEiDG oraz jednoosobowa spółka z o.o. działająca na podstawie wpisu do KRS) różnią się znacząco jeśli chodzi o podleganie do ubezpieczeń społecznych. Tak jak już wyżej wskazałem, dotychczas ZUS powszechnie uznawał, że dla objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych jednoosobowego wspólnika bez znaczenia jest to, czy spółka faktycznie prowadzi działalność gospodarczą.

JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. A ZUS – JAK DO SPRAWY PODCHODZI ORZECZNICTWO

ZUS jest bardzo ‘elastyczny’ w swoim podejściu. Jak wskazywaliśmy we wpisie CZY JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. PODLEGA UBEZPIECZENIOM WTEDY GDY SPÓŁKA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI? jeśli chodzi o nałożenie przez ZUS obowiązku składkowego, to ZUS bez problemu uznaje obowiązek podlegania do ubezpieczeń nawet jeśli jednoosobowa spółka z o.o. żadnej działalności nie prowadzi. Jak widać to podejście ZUS może się zmienić – jeśli tylko ZUS będzie miał w tym swój interes. Co na to wszystko sądy ubezpieczeń społecznych? W zasadzie dominuje pogląd, że wystarczający dla objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych jest sam fakt posiadania statusu jednoosobowego wspólnika spółki z o.o.

[ORZECZNICTWO] W uzasadnieniu postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2023 r., sygn. III USK 322/22 stwierdzono:

„(…) problematyka podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – która zawarta jest w pytaniach strony skarżącej – była już wielokrotnie przedmiotem rozważań zarówno doktryny (zob. A. Tomanek, Status wspólnika spółki handlowej jako tytuł ubezpieczenia społecznego, PPiA 2020/120/665-678), jak i judykatury, która pozostaje zgodna co do tego, że szczególny tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym przyjęty w art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oznacza, że obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powiązany jedynie z posiadaniem przez niego takiego statusu prawnego, a nie z (osobistym) prowadzeniem działalności gospodarczej (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2022 r., I SA/Sz 977/21, LEX nr 3354514). Jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega zatem obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie tytułu określonego w art. 8 ust. 6 pkt 4ustawy systemowej. Z treści tego przepisu wynika jasno, że samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej. Sąd Najwyższy zajął takie stanowisko między innymi w wyrokach: z dnia 9 czerwca 2010 r., II UK 33/10 (LEX nr 598436); z dnia 3 sierpnia 2011 r., (OSNP 2012 nr 17-18, poz. 225); z dnia 18 kwietnia 2013 r., II UK 227/12, OSNP 2014 Nr 7, poz. 103); z dnia 11 września 2013 r.,II UK 36/13 (LEX nr 1391783); 12 lipca 2017 r., II UK , LEX nr 2347776; 20 sierpnia 2019 r., II UK 74/18, OSNP 2020 Nr 7, poz. 73;3 marca 2020 r., (niepublikowany) oraz z dnia 12 sierpnia 2020 r.,I (LEX nr 3054462) oraz w powołanym przez Sąd Apelacyjny w przedmiotowej sprawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I USKP 1/21. Aprobując to stanowisko w pełni, Sąd Najwyższy stwierdza, że skoro w ustawie systemowej zachodzi wyraźne wydzielenie określonego kręgu wspólników jako podlegających ubezpieczeniom społecznym z uwagi na ich status w tych spółkach (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4) od innych osób prowadzących pozarolniczą działalność, do których należą wspólnicy spółek cywilnych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6), to w konsekwencji tego jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie tytułu wynikającego z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej. W świetle tego przepisu, samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej.”

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

ZUS wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz? Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt i zobacz, jak możemy Ci pomóc w walce z ZUS.

SKUTECZNY PRAWNIK DO WALKI Z ZUS:

WYGRANA Z ZUS KRAKÓWWYGRANA Z ZUS TARNÓWWYGRANA Z ZUS JASŁOWYGRANA Z ZUS CHRZANÓWWYGRANA Z ZUS NOWY SĄCZWYGRANA Z ZUS ELBLĄGWYGRANA Z ZUS PŁOCKWYGRANA Z ZUS RADOMWYGRANA Z ZUS LUBLINWYGRANA Z ZUS CZĘSTOCHOWAWYGRANA Z ZUS ZABRZEWYGRANA Z ZUS CHORZÓWWYGRANA Z ZUS BIELSKO-BIAŁAWYGRANA Z ZUS SOSNOWIECWYGRANA Z ZUS WAŁBRZYCH WYGRANA Z ZUS RYBNIKWYGRANA Z ZUS OPOLEWYGRANA Z ZUS ZIELONA GÓRAWYGRANA Z ZUS SZCZECIN

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu