SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DEZUBEKIZACJA PRAWNIK

DEZUBEKIZACJA PRAWNIK

Dezubekizacja prawnik. Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę. Jedną z możliwości jest zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej. Pisaliśmy o tym tutaj.

Dezubekizacja prawnik. Prawnik od dezubekizacji. Pomoc kancelarii specjalizującej się w sprawach dezubekizacji. Nawet jeżeli samodzielnie przygotowałeś odwołanie – nadal nie jest za późno na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Jeżeli otrzymałeś pismo z Ministerstwa ze stanowiskiem odmownym w sprawie odwołania lub też pismo z Sądu w toczącej się sprawie – nadal możesz skorzystać z fachowej pomocy prawnej prawnika od dezubekizacji. Możemy włączyć się do sprawy jako pełnomocnicy do już toczącego się postępowania. Zainteresowanych pomocą prawną prosimy o kontakt z Kancelarią: tel. 502-619-281 email: kancelaria@zawartka.pl

Pamiętaj, występując razem z profesjonalnym pełnomocnikiem zwiększasz swoje szanse na wygranie sprawy w sądzie.

DEZUBEKIZACJA PRAWNIK

Sądy administracyjne rozpatrujące skargi na odmowne decyzje Ministra podkreślają, że koniecznym jest sprawdzenie, jaki był charakter służby funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa.

W wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 września 2021 r., II SA/Wa 1657/21 stwierdzono, że: „Przesłanka <<szczególnie uzasadnionych przypadków>> obejmując sytuacje pozostające w związku ze służbą wykonywaną w okresie „służby na rzecz totalitarnego państwa”, (…) jest zrealizowana wtedy, gdy postawy osoby objętej zakresem art. 13b w związku z art. 13c ww. ustawy nie można ocenić pejoratywnie z punktu widzenia standardów demokratycznego państwa prawa, tj. gdy działalność takiej osoby nie charakteryzowała się zindywidualizowanym zaangażowaniem w działalność bezpośrednio ukierunkowaną na realizowanie ustrojowo zdeterminowanych zadań i funkcji właściwych państwu totalitarnemu, a była aktywnością ograniczającą się do zwykłych, standardowych działań podejmowanych w służbie publicznej, tj. służbie na rzecz państwa jako takiego, co w konsekwencji przesądza o braku uzasadnionych podstaw wyłączania w stosunku do tej osoby ogólnych zasad ustalania wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego”.

W innym ważnym wyroku wyjaśniono, że: „Regulację zawartą w art. 8a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej należy wykładać jako dany przez ustawodawcę organowi administracji publicznej instrument służący wszechstronnemu zbadaniu sprawy określonego funkcjonariusza w celu zweryfikowania, czy funkcjonariusz ten objęty ustawowym domniemaniem „służby na rzecz totalitarnego państwa” jest w istocie osobą, której wysokość świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego powinna być ustalana na podstawie restrykcyjnych przepisów znajdujących aksjologiczne uzasadnienie wyłącznie do tych osób, które angażowały się w sposób bezpośrednio ukierunkowany na realizowanie charakterystycznych dla ustroju państwa totalitarnego jego zadań i funkcji i których prawa – z tego właśnie względu – zostały nabyte niesłusznie” (wyrok NSA z dnia 12 maja 2021 r., III OSK 1895/21).

Art. 8a jest swoistym „wentylem bezpieczeństwa”. Ustawodawca „wrzucił wszystkich funkcjonariuszy do jednego worka”, a tymczasem indywidualna sytuacja każdej osoby dotkniętej dezubekizacją jest inna. Trzeba odróżnić zwykłą służbę na rzecz państwa, a innego państwa wtedy nie mieliśmy, od bezpośredniego zaangażowania danej jednostki na rzecz reżimu totalitarnego.

W wielu trafiających do nas sprawach widać, że Minister zbyt rygorystycznie stosuje możliwość, jaką daje mu art. 8a ustawy. Często decyzje odmowne są pisane „na siłę” tylko po to, aby odmówić słusznemu wnioskowi obywatela, który nie powinien być dotknięty dezubekizacją.

DEZUBEKIZACJA PRAWNIK. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu