SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PKT 7 I 8

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PKT 7 I 8

Jakie orzeczenie do zasiłku pielęgnacyjnego? Czy aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniami odnośnie punktu 7 i 8?

Zgłosiła się do nas Klientka, której dziecko ukończyło już 16. rok życia. Dziecko otrzymało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem odnośnie pkt 7, natomiast pkt 8 podano „nie dotyczy”. Czy w takim stanie faktycznym świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać z tytułu opieki nad dzieckiem?

Możesz liczyć na pomoc prawnika w sprawie odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przygotowujemy odwołania do WZON od orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także odwołania od decyzji WZON do sądu rejonowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgłoś się do nas aby uzyskać wsparcie kancelarii.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Czytaj nasze wpisy na blogu:

WSKAZANIE ODNOŚNIE PKT 8 NA ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA

Najprawdopodobniej WZON (a i wcześniej PZON) uznały, że skoro córka ukończyła 16. rok życia, to pkt 8 jej nie dotyczy.

Wynika to z różnic przy orzeczeniach o niepełnosprawności dla osoby w wieku do 16 roku życia i po ukończeniu 16 roku życia.

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności przyjmują, że po ukończeniu 16. roku życia po prostu nie daje się wskazań odnośnie pkt 8, bo dotyczą one dzieci, a z rozporządzenia wynika że dzieckiem jest tylko osoba do ukończenia 16. roku życia.

Niemniej w jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wypowiedział się, że: Orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia, powinno zawierać pozytywne bądź negatywne wskazanie o konieczności stałego współudziału na co dzień „opiekuna dziecka” w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 8 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który w przypadku opieki rodzicielskiej obejmuje nie tylko okres podlegania powszechnemu obowiązkowi szkolnemu do ukończenia 18 roku życia, ale także dalszy okres sprawowania „edukacyjnej” opieki w okresie kontynuowania przez niepełnosprawne dziecko nauki w szkole lub na studiach wyższych aż do ukończenia edukacji, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo do zakończenia studiów, jeżeli dziecko osiągnęło ten wiek będąc na ostatnim roku studiów (tak Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2017 r. I UK 73/16).

Innymi słowy orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby, która ukończyła 16. rok życia powinny zawierać wskazania odnośnie pkt 8. Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie mogą pisać pod pkt 8 „nie dotyczy”, tylko powinny wskazywać „wymaga” albo „nie wymaga” co do pkt 8.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PKT 7 I 8

Pytanie czy do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego rzeczywiście orzeczenie o niepełnosprawności musi mieć wskazania zarówno odnośnie pkt 7 i 8?

Moim zdaniem wystarczy sam fakt zaliczenia do stopnia znacznego. W ustawie jest użyta alternatywa rozłączna „albo” – albo znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami dt. pkt 7 i 8.

Art.  17 ust. 1: Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu