SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
JAK NIE PŁACIĆ PROWIZJI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI?

JAK NIE PŁACIĆ PROWIZJI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI?

Jak nie płacić prowizji agencji nieruchomości? Kiedy pośrednikowi należy się prowizja? W naszym wpisie chcemy zastanowić się nad nowymi zapisami umów pośrednictwa na wyłączność, które stanowią odpowiedź pośredników na obowiązującą wykładnię czym jest umowa pośrednictwa na wyłączność. Jak już pisaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych wpisów poświęconych tej tematyce, wyłączność w umowie pośrednictwa dotyczy tylko zakazu zawierania innych umów o pośrednictwo i nie wyłącza możliwości samodzielnego poszukiwania nabywcy na oferowaną nieruchomość. Klauzula wyłączności nie uprawnia do żądania prowizji, jeżeli w toku postępowania o zapłatę zostanie wykazane, że do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości doszło wskutek samodzielnych działań sprzedającego niezwiązanych z czynnościami pośrednika. To z oczywistych względów nie podoba się pośrednikom. Dlatego też coraz częściej w trafiających na nasze biurko do analizy umowach widzimy jak pośrednicy wprowadzają klauzule umowne, które przyznają pośrednikowi prawo do wynagrodzenia w sytuacji gdy klient sam pozyska kupca na oferowaną nieruchomość.

JAK NIE PŁACIĆ PROWIZJI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI - UWAGA NA ZAPISY W UMOWIE

Pośrednicy zastrzegają w stosowanych wzorach umowy szereg zapisów, które w zamyśle mają zagwarantować im prawo do prowizji, pomimo że do sprzedaży nieruchomości doszło bez udziału pośrednika. Przykład takiej klauzuli: „Pośrednik zachowuje prawo do wynagrodzenia w przypadku samodzielnego zawarcia przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną umowy zbycia Nieruchomości, przy czym wówczas wynagrodzenie Pośrednika obejmuje poniesione koszty marketingu i zrealizowanych czynności w wysokości 1% netto ceny ofertowej Nieruchomości”.

Taki zapis w umowie pośrednictwa oznacza, że zamawiający w zasadzie nie może sam sprzedać nieruchomości bez udziału pośrednika nie narażając się na ryzyko zapłaty prowizji. Tylnymi drzwiami pośrednik zamyka klientowi prawo do samodzielnego poszukiwania nabywcy na oferowaną nieruchomość.

Trzeba uważać na tego typu uregulowania i wyjaśnić przy podpisywaniu umowy warunki współpracy z pośrednikiem określone w przesłanym wzorcu umownym tak aby nie być później zaskoczonym nieoczekiwaną opłatą z tytułu prowizji. Tego typu zapis może okazać się skuteczny w sądzie. Przyjmuje się bowiem, że umowa pośrednictwa jest umową starannego działania oraz umową odpłatną. Oznacza to, że ustawodawca przewidział dla pośrednika wynagrodzenie za samo dokonywanie przez niego czynności zmierzających do zawarcia umów dotyczących nieruchomości, niezależnie od tego czy w końcowym efekcie dojdzie do zawarcia umowy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2014 r., VI ACa 852/13). W tym sensie przywołany przykład nowej klauzuli w umowach pośrednictwa może prowadzić do tego, że sądy będą zasądzać pośrednikom prowizję pomimo, że pośrednik nie doprowadził do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wystarczające będzie, że pośrednik wykaże podjęte działania (profesjonalną sesję zdjęciową, zawieszenie banneru, wrzucenie ogłoszenia na serwis sprzedaży) i już z mocy przywołanych postanowień umowy będzie uprawniony do prowizji.

Niemniej jednak istnieje równie duża szansa na uznanie przez sąd w konkretnej sprawie tego typu klauzuli za niedozwoloną. Postanowienie umowy przyznające pośrednikowi wynagrodzenie jedynie za wykonane czynności marketingowe, które nie doprowadziły do pozyskania klienta mogą zostać uznane za abuzywne w rozumieniu art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego i jako takie nie wiążące konsumenta. Jak podkreśla się w orzecznictwie „Istotą umowy na wyłączność pośrednictwa jest, w uproszczeniu, że kontrahent nie będzie korzystał z usług innego pośrednika. Niedopuszczalne jest zastrzeganie we wzorcu umowy pośrednictwa klauzuli gwarantującej pośrednikowi wynagrodzenie w tych przypadkach, gdy do zawarcia umowy w czasie trwania wyłączności doszło bez udziału pośrednika” (por. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 28 maja 2018 r., II Ca 376/18, publ. LEX nr 2520621).

PRAWNIK OD UMÓW POŚREDNICTWA. KANCELARIA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W UMOWACH POŚREDNICTWA.

REPREZENTUJEMY KLIENTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

UDZIELAMY KONSULTACJI PRAWNYCH.

umowa pośrednictwa na wyłączność prawnik umowa pośrednictwa na wyłączność klauzule niedozwolone wynagrodzenie pośrednika po rozwiązaniu umowy jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości umowa na wyłączność a sprzedaż bezpośrednia

potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu