SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI A RENTA SOCJALNA

Stopień niepełnosprawności a renta socjalna. Umiarkowany stopień niepełnosprawności a renta socjalna. Czy osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje renta socjalna?

Przejście procedury orzekania o niepełnosprawności przed Powiatowym (Miejskim) Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności i uzyskanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie skutkuje automatycznie uprawnieniem do renty socjalnej. Innymi słowy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie gwarantuje uzyskania renty socjalnej.

Swoją sprawę warto powierzyć prawnikowi, który specjalizuje się w sprawach ZUS. Jeżeli otrzymałeś odmowną decyzję ZUS w sprawie renty, to wiedz, że to nie koniec sprawy. Możesz złożyć odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego. PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. Stajemy po stronie obywatela w sporach z ZUS. Wyślij nam mejlowo komplet dokumentów w formie skanu, a my zajmiemy się Twoją sprawą. Przygotujemy dla Ciebie profesjonalne odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości związane z procedurą ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Czytaj ile to kosztuje i jakie dokumenty przesłać: ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE RENTY

ORZECZENIA O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY = ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Ustawa o niepełnosprawności (link) przewiduje traktowanie orzeczeń lekarza orzecznika ZUS na równi z orzeczeniami o stopniach niepełnosprawności. Przykładowo na mocy przepisów orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nie działa to jednak w drugą stronę, to znaczy jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to nie oznacza to, że równocześnie jesteś całkowicie niezdolny do pracy. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie są traktowane jak orzeczenia o niezdolności do pracy.

Potwierdza to orzecznictwo sądów. Przykładowo: „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nawet znacznym, nie może być utożsamiane z orzeczeniem o niezdolności do pracy jako przesłance prawa do renty. Niepełnosprawność nie jest odpowiednikiem niezdolności do pracy, gdyż rozumiana jest jako spowodowana naruszeniem sprawności organizmu niezdolność do wypełniania ról społecznych, co w praktyce może, ale nie musi oznaczać niezdolności do pracy” – tak orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 19.07.2018 r. sygn. III AUa 1201/16.

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI A RENTA SOCJALNA

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie będzie zatem przekładało się wprost na prawo do renty socjalnej. Zgodnie z ustawą o rencie socjalnej (link) renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało w okresie dziecięcym lub w trakcie nauki. Przesłanką przyznania renty socjalnej jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Jak wyżej zostało to zaznaczone, posiadanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest równoznaczne z określonym stopniem niepełnosprawności, ale nie działa tu reguła odwrotna. Dlatego posiadając orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz spotkać się z odmową prawa do renty socjalnej, w sytuacji gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi że nie jesteś całkowicie niezdolny do pracy.

OPINIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS ODMIENNA OD ORZECZENIA PZON

W praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją gdy opinia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS) i opinia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności różnią się od siebie. To znaczy pomimo zaliczenia pacjenta przez PZON do określonego stopnia niepełnosprawności, lekarze orzecznicy ZUS uznają, że ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy.

Niemniej posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (szczególnie zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) powinno w praktyce ułatwiać uzyskanie renty. Pacjent legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ma bowiem „urzędowe” potwierdzenie że jest osobą niepełnosprawną, a więc jest niezdolny do wypełniania ról społecznych z powodu naruszenia sprawności organizmu, a od tego już tylko krok do stwierdzenia niezdolności do pracy w rozumieniu rentowym. Ten pogląd znajduje swoje odzwierciedlenie również w orzecznictwie. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 12.12.2013 r., sygn. III APa 42/13 wypowiedział zdanie, że „Wprawdzie brak jest przepisu prawnego w kierunku przeciwnym, wprost zrównującego, na użytek dochodzonego świadczenia, przewidzianego ustawą emerytalną, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, jednakże przy ocenie niezdolności wnioskodawcy do pracy nieodzowne jest, pomimo różnic zachodzących pomiędzy tym pojęciem a pojęciem niepełnosprawności uwzględnienie stopnia niepełnosprawności, ustalonego na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Nie można pomijać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przy ustalaniu uprawnień do renty z ZUS.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

POMAGAMY W SPRAWACH RENTOWYCH ZUS:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu