SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
EMERYTURA POLICYJNA I EMERYTURA Z ZUS

EMERYTURA POLICYJNA I EMERYTURA Z ZUS

Emerytura policyjna i emerytura z ZUS. Kiedy dojdzie do zbiegu obu świadczeń? Czy jest możliwe pobieranie dwóch emerytur jednocześnie? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym wpisie na blogu.

Zacznijmy od tego, że powszechnie przyjmuje się, że nie można pobierać dwóch emerytur na raz. Taki komunikat można odnaleźć na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ffsm.pl W artykule ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS napisano, że: „W przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i zaopatrzenia emerytalnego, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa uprawnionemu przysługuje świadczenie wyższe lub też może on skorzystać z możliwości samodzielnego wybrania świadczenia”.

Nie do końca to stwierdzenie jest prawdzie. Mianowicie zaczynają pojawiać się pierwsze orzeczenia Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które dopuszczają możliwość pobierania emerytury policyjnej i emerytury z ZUS jednocześnie.

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI - VIII U 730/20

Pobieranie emerytury policyjnej i emerytury z ZUS jednocześnie jest możliwe – o czym przesądził Sąd Okręgowy w Łodzi w wyrok z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzonej za sygn. akt VIII U 730/20 (LEX nr 3057942).

W tej sprawie Sąd Okręgowy ustalił, że wnioskodawca ma przyznane prawo do emerytury policyjnej na mocy decyzji Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW z dnia 15 czerwca 1999 r., zgodnie z którą emerytura odwołującego została obliczona w oparciu o art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Na kanwie rozpoznawanej sprawie niesporne było, że wnioskodawca nie ma doliczonego do emerytury policyjnej żadnego innego stażu zatrudnienia poza stażem wynikającym ze służby wojskowej.

W dniu 24 stycznia 2020 r. ZUS wydał zaskarżoną decyzję przyznającą wnioskodawcy prawo do emerytury i jednocześnie zawieszające wypłatę świadczenia z uwagi na zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia.

Sąd uznał, że zmiana wysługi emerytalnej w konsekwencji doliczenia okresów cywilnego zatrudnienia po zwolnieniu ze służby policyjnej do posiadanej dotychczas przez ubezpieczonego wysługi emerytalnej w policji, pozostawałaby bez wpływu na wysokość pobieranej przez wnioskodawcę emerytury policyjnej, ponieważ w procentowym wymiarze wysokości emerytury było już uwzględnione zwiększenie z tytułu inwalidztwa (5%), a maksymalna wysokość emerytury policyjnej nie może przekraczać 75% podstawy wymiaru.

Ostatecznie Sąd przyjął, że tym samym należało uznać, że odwołujący ma prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od siebie. Odpowiednio długa służba i wzrost emerytury z tytułu inwalidztwa sprawiły, że – przy spłaszczeniu podstawy wymiaru emerytury policyjnej do maksymalnie 75% – „cywilne” okresy ubezpieczenia w żaden sposób nie zwiększałyby świadczenia. W takim przypadku ubezpieczony, jako emeryt policyjny, niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania w emeryturze policyjnej żadnego „cywilnego” okresu ubezpieczenia.

POROZMAWIAJ Z PRAWNIKIEM ZUS O SWOIM PROBLEMIE.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu