SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PODWAŻENIE PRZEZ ZUS UMOWY O PRACĘ WIĘKSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.

PODWAŻENIE PRZEZ ZUS UMOWY O PRACĘ WIĘKSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.

Podważenie przez ZUS umowy o pracę większościowego wspólnika spółki z o.o. KONTROLA ZUS W SPÓŁCE Z O.O. ZUS uznaje za pozorne umowy o pracę zawierane przez większościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, co powoduje pozbawienie tytułu do ubezpieczeń często za kilkanaście lat wstecz. Sytuacja jest nie do pojęcia. ZUS wydaje decyzję w 2021 r., że większościowy wspólnik nie mógł być zatrudniony na umowie o pracę w spółce z o.o. na przykład od roku 2004, czy 2010. Po tak długim okresie czasu ZUS tworzy swoją decyzją sytuację, w której uznaje że wspólnik większościowy nie miał żadnego tytułu do ubezpieczeń. Godzi to w prawa takiego wspólnika-pracownika na przykład jeśli chodzi o uprawnienia emerytalne, bowiem konsekwencją decyzji ZUS będzie brak okresu składkowego. ZUS „łaskawie” jedynie zwróci kapitał spółce, które odprowadzała składki za wspólnika-pracownika, który następnie został uznany za osobę niepodlegającą do ubezpieczeń społecznych.

PODWAŻENIE PRZEZ ZUS UMOWY O PRACĘ WIĘKSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.

Czy w demokratycznym państwie prawa tego typu praktyki organu rentowego powinny być akceptowalne? Oczywiście, że nie! Jak to możliwe, że ZUS podważa tytuł do ubezpieczeń po tylu latach? Niestety sądy ubezpieczeń społecznych powołane do kontroli i nadzoru nad organem administracji jakim jest ZUS akceptują tego typu praktyki.

Przepisy zezwalają ZUS na kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek. Kontrola może dotyczyć m.in. zgłaszania do ubezpieczeń społecznych; prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. Kontrole płatników składek zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przeprowadza się z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu składek i wypłaconych świadczeń. Skoro zobowiązania składkowe przedawniają się z upływem 5 lat, to w jakim celu ZUS przeprowadza kontrolę sięgające kilkunastu lat wstecz? W świetle powołanego zapisu rozporządzenia takie działania nie powinny być akceptowalne.

Co więcej, we wprowadzonej ostatnio nowelizacji przepisów ZUS (mowa tu o ustawie z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw) ustawodawca wprowadził nowy przepis zakazujący składania korekt dokumentów przez płatników po upływie 5 lat (wprowadzony do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych art. 48d ust. 1: Deklaracji  rozliczeniowej  i imiennego raportu miesięcznego płatnik składek nie może złożyć po  upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie). Przepis ten wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

W uzasadnieniu tej zmiany (druk sejmowy nr 1188 str. 14) ustawodawca wskazał, iż „Proponowana zmiana ma przede wszystkim na celu wyeliminowanie występujących sytuacji, w których na skutek złożenia przez płatnika składek korekt deklaracji za wiele lat wstecz (np. bez wykazania należnych do zapłaty składek lub z obniżoną ich kwotą w stosunku do złożonej na bieżąco) zmianie ulega stan rozliczeń na koncie, poprzez „sztuczną likwidację” poprzedniego zadłużenia, bądź też przez powstanie nadpłaty. Zmiana przepisów ma służyć stabilizacji stanów kont płatników składek i ubezpieczonych poprzez uniemożliwienie składania pierwszorazowych deklaracji rozliczeniowych oraz korygowania deklaracji rozliczeniowych po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym należności z tytułu składek stały się wymagalne. Zmiana przepisów spowoduje ograniczenie do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwości składania korekt dokumentów (deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego) przez płatnika składek.”

Ustawodawca chce mówiąc krótko ustabilizować konta płatników składek, tak aby „ruchy” na koncie deklaracjami rozliczeniowymi nie powodowały zmian rozliczeń względem ZUS. Zmiana może i słuszna, tylko dlaczego obywatel nie będzie mógł „cofnąć się” o więcej niż 5 lat wstecz jeśli chodzi o jego ubezpieczenie i możliwość dokonywania zmian, a ZUS – jako organ – nie ma takiego ograniczenia i dowolnie zmienia sytuację prawną ubezpieczonego nawet za wiele lat wstecz? ZUS również powinien mieć na sobie „kaganiec” dokonywania rewolucji na kontach płatników maksymalnie do 5 lat wstecz. W państwie prawa nie może być takiej sytuacji, że przechodząc na emeryturę większościowy wspólnik spółki z o.o. odprowadzający składki do systemu jako pracownik nagle dowiaduje się, że nie podlegał przez kilkanaście lat do ubezpieczeń, bo ZUS podważył jego umowę o pracę w spółce z o.o.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu