SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KONTROLA ZUS OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ

KONTROLA ZUS OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ

„Kontrola ZUS osoby współpracującej”. Kobieta występująca o zasiłek do ZUS musi spodziewać się niespodziewanego 😊 Kontrola ZUS jest niemal pewna. ZUS szuka różnych przyczyn aby odmówić wypłaty zasiłku. Bardzo często w sytuacji zatrudnienia żony w firmie męża ZUS „zmienia” schemat podlegania do ubezpieczeń i wyrzuca kobietę z ubezpieczenia chorobowego, z którego są wypłacane zasiłki (w tym m.in. zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński). Brak ubezpieczenia chorobowego = brak prawa do zasiłku. M.in. we wpisie POZORNA UMOWA O PRACĘ ZAWARTA Z MAŁŻONKIEM informowaliśmy już o tego typu praktykach ZUS.

POZORNOŚĆ UMOWY O PRACE. PAMIĘTAJ – DECYZJA ZUS TO NIE WYROK. MOŻESZ ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE DO SĄDU I UZYSKAĆ ZMIANĘ DECYZJI ZUS.

Widzimy, że ZUS w całej Polsce aktywnie prowadzi szereg postępowań, w których uznaje umowę o pracę za pozorną i wydaje decyzje o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych, co niesie za sobą dalsze konsekwencje prawne. Jeśli w Państwa indywidualnej sprawie ZUS wydał taką decyzję, to niezwłocznie powinniście skontaktować się z prawnikiem ZUS.

Skontaktuj się z nami już dziś. Napisz kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Wielowątkowo opisujemy poszczególne przypadki działania ZUS na naszym blogu. Pokazujemy praktyki ZUS i sposoby jak udowodnić, że umowa o prace nie była fikcyjna i wygrać sprawę z ZUS.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY:

KONTROLA ZUS OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ – UWAGA NA DECYZJĘ ZUS

Kontrola ZUS osoby współpracującej może się różnie skończyć. Ile Oddziałów ZUS w całej Polsce tyle możliwych sposobów wydania decyzji. We wpisie ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ pokazywaliśmy dwie możliwe decyzje kończące postępowanie ZUS.

Warto „przypilnować” aby ZUS rozstrzygnął kwestię podlegania / niepodlegania do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli już ZUS koniecznie chce zmienić schemat podlegania do ubezpieczeń (z umowy o pracę na „współpracę” przy prowadzeniu działalności) to powinniście Państwo zadbać o to, aby w decyzji ZUS znalazł się zapis, czy ZUS uznaje czy nie uznaje, że współpraca stanowi tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Celowo ZUS o tym nie pisze. Bardzo często w samej decyzji wskazuje nawet gdzieś w uzasadnieniu, że „decyzja nie rozstrzyga w zakresie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu współpracy przy prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą”. Działanie ZUS jest celowe i ma w istocie doprowadzić do umożliwienia odmowy prawa do zasiłku. Jeśli w Państwa sprawie decyzja nie rozstrzyga o podleganiu do ubezpieczenia chorobowego, powinniście się Państwo zwrócić do ZUS z wnioskiem o uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia. Jest na to 14 dni licząc od dnia odebrania decyzji. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 111 § 1 k.p.a.

KONTROLA ZUS OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ

Przepisy o współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej nie są jasne. Budzą wątpliwości interpretacyjne i również z tego względu jest tutaj wiele pomyłek przy zgłaszaniu do ubezpieczeń i późniejszym rozliczaniu składek. W państwie prawa obywatel nie powinien ponosić skutków nieprecyzyjnej, czy niejasnej legislacji. W doktrynie prawa podkreśla się, że w toku każdej wykładni przepisów powinna być brana pod uwagę zasada zaufania obywateli do państwa  i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji RP). Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien postępować zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. W szczególności ZUS powinien stosować zasadę przyjaznej interpretacji przepisów (art. 11) oraz zasadę pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (art. 12).

Pomimo błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń i zmiany schematu podlegania do ubezpieczeń przez ZUS, powinna być możliwość objęcia ubezpieczeniem chorobowym, z którego są wypłacane zasiłki. Da się uzyskać tego typu decyzje. Tu muszę pochwalić ZUS Kraków, który w jednej ze spraw poszedł na kompromis i umożliwił złożenie Płatnikowi korekt z zachowaniem ubezpieczenia chorobowego. Pomimo „przekształcenia” umowy o pracę żony zatrudnionej w firmie męża na tytuł do ubezpieczeń jakim jest „współpraca”, ubezpieczona zachowała ubezpieczenie chorobowe.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu