SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŚREDNICTWA

ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŚREDNICTWA

Odstąpienie od umowy pośrednictwa czy jest możliwe? W ostatnim wpisie na blogu WYPOWIEDZENIE UMOWY POŚREDNICTWA poruszyliśmy temat rozwiązania umowy pośrednictwa. Wpis dotyczył wypowiedzenia umowy. Inną formą prawną prowadzącą do rozwiązania umowy pośrednictwa jest odstąpienie od umowy pośrednictwa.

WYPOWIEDZENIE A ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŚREDNICTWA – CZYM SIĘ TO RÓŻNI?

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa powoduje, że umowa przestaje obowiązywać z upływem okresu wypowiedzenia lub z momentem dojścia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do adresata, jeśli jest to wypowiedzenie w trybie natychmiastowym.

Natomiast oświadczenie o odstąpieniu od umowy powoduje, że umowę pośrednictwa uważa się za niezawartą. To znaczy skutkiem odstąpienia od umowy jest sytuacja taka, jakby umowa pośrednictwa nigdy nie została zawarta. Jak podaje poradnikprzedsiebiorcy.plOdstąpienie od umowy niweczy ważność zobowiązania od samego początku – uznajemy wówczas, że kontrakt nie był nigdy zawarty”.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŚREDNICTWA – KIEDY JEST MOŻLIWE?

Odstąpienie od umowy jest szczególną instytucją prawną, dlatego nie zawsze jest możliwe. Jednak będzie ono miało zastosowanie do wielu umów pośrednictwa, szczególnie tych umów pośrednictwa zawieranych z konsumentem poza lokalem pośrednika lub na odległość. Do tego typu przypadków ma zastosowanie ustawa o prawach konsumenta, która przewiduje szczególne uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy.

Bardzo wiele umów pośrednictwa jest zawieranych przez pośrednika, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i klienta, który występują jako konsument. Z reguły te umowy są zawierane ‘na szybko’ i poza biurem pośrednika; na przykład zainteresowany chce obejrzeć nieruchomość i pośrednik umawia się z nim, że warunkiem prezentacji mieszkania jest podpisanie krótkiej umowy pośrednictwa przy tej okazji. Do tego typu sytuacji ma zastosowanie ustawa o prawach konsumenta, w której konsument ma zapisane uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

POŚREDNIK POWINIEN POUCZYĆ KONSUMENTA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na mocy ustawy o prawach konsumenta pośrednik najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o prawie do odstąpienia od umowy, w tym o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy.

Zasadą na gruncie ustawy o prawach konsumenta jest, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŚREDNICTWA – JAK TO ZROBIĆ?

Konsument może odstąpić od umowy pośrednictwa, składając pośrednikowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta nie wymaga uzasadnienia, ani podania przyczyny odstąpienia. Konsument może odstąpić od umowy pośrednictwa bez podawania przyczyny.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

PRAWNIK OD UMÓW POŚREDNICTWA. KANCELARIA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W UMOWACH POŚREDNICTWA.

REPREZENTUJEMY KLIENTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

UDZIELAMY KONSULTACJI PRAWNYCH.

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu