SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
UMOWA POZORNA ZUS

UMOWA POZORNA ZUS

Umowa pozorna ZUS. ZUS podważa umowę o prace i odmawia wypłaty świadczeń. Jak się bronić? Zawarcie umowy o pracę rodzi nie tylko skutki prawno-pracownicze na linii pracownik-pracodawca. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i opłacać należne składki za pracownika. Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. ZUS ma możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego, czy zawarta umowa o pracę stanowi ważny tytuł do ubezpieczeń, tj. czy nie jest to umowa pozorna lub z innych przyczyn nieważna.

UMOWA POZORNA ZUS – KIEDY ZUS PRZYCHODZI NA KONTROLĘ

Kiedy ZUS uznaje umowę o pracę za pozorną? ZUS robi tzw. ‘celowane’ kontrole dotyczące umowy o pracę. Z reguły kontrola dotyczy:

– zatrudnienia kobiety w ciąży

– zatrudnienia na krótko przed niezdolnością do pracy

– zatrudnienia członka rodziny

– zatrudnienia się w spółce z o.o. przez większościowego wspólnika spółki

ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające w trakcie którego weryfikuje ważność umowy o pracę. Z reguły organ nie prowadzi przesłuchania stron, czy świadków. Najczęściej ZUS kieruje listę pytań dotyczących umowy lub do pisma z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania dołącza gotowy formularz z pytaniami i miejscem na udzielenie odpowiedzi. Przykładowe pytania opisywaliśmy we wpisie: KONTROLA ZUS FIKCYJNE ZATRUDNIENIE. Chcąc uzyskać pozytywną decyzję ZUS należy aktywnie uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu i odpowiadać na wszelkie pytania ze strony organu.

UMOWA POZORNA – ETAP POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

Przepisy stanowią, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Zwykle jednak postępowanie wyjaśniające w ZUS odnośnie pozorności umowy o pracę potrafi trać nawet 3 miesiące i dłużej. Postępowanie wyjaśniające to dobry moment na kontakt z prawnikiem od spraw ZUS. Już na tym etapie warto skorzystać z konsultacji prawnej i uzyskać praktyczne wskazówki jak odpowiadać na pytania ze strony ZUS. Co więcej pomoc prawna pokazuje możliwe działania zarówno pracownika jak i pracodawcy na etapie postępowania wyjaśniającego, co z reguły prowadzi do pozytywnego zakończenia sprawy na tym etapie.

UMOWA POZORNA – CO KONTROLUJE ZUS

ZUS prowadzi bardzo wiele spraw o pozorność zatrudnienia. Ta skala pozwala ZUSowi na posługiwanie się wypracowanymi wzorami działania w sprawach o pozorną umowę o pracę. Sądy, które kontrolują prawidłowość działania ZUS, w toku spraw o pozorność umowy o pracę wypracowały kilka kryteriów oceny ważności umowy o pracę na gruncie ubezpieczeń społecznych. Tymi kryteriami są:

  1. KRYTERIUM FORMALNE
  2. KRYTERIUM MATERIALNE
  3. RACJONALNOŚĆ ZATRUDNIENIA

Te trzy elementy są weryfikowane przez ZUS na etapie postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie pozorności zatrudnienia.

DECYZJA ZUS O POZORNOŚCI UMOWY O PRACĘ

Postępowanie zainicjowane przez ZUS kończy się decyzją administracyjną. W sytuacji gdy ZUS nie dopatrzy się nieprawidłowości będzie to decyzja o umorzeniu postępowania. Natomiast jeśli ZUS uzna, że umowa o pracę jest pozorna, wówczas wyda decyzję o niepodleganiu do ubezpieczeń jako pracownik. Decyzja jest wysyłana zarówno do pracodawcy jak i do pracownika. Obie strony umowy mogą złożyć odwołanie od decyzji ZUS do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

[CIEKAWOSTKA] Uregulowanie procesowe sprawiają, że najczęściej termin do złożenia odwołania od decyzji będzie inny dla pracownika i inny dla pracodawcy. Jest tak dlatego, że z reguły w różnym czasie pracodawca i pracownik odbiorą korespondencję z decyzją ZUS, a miesięczny termin na odwołanie biegnie od daty odebrania decyzji przez jej adresata. Druga ważna rzecz, to właściwość miejscowa sądu. Może się zdarzyć, że siedziba pracodawcy i miejsce zamieszkania pracownika są różne, co będzie powodować, że właściwe do rozpoznania będą różne sądy. Przykładowo pracodawca z siedzibą w Warszawie będzie odwoływał się do Sądu Okręgowego w Warszawie, a pracownik zamieszkujący w Krakowie będzie składał odwołanie do Sądu Okręgowego w Krakowie. Najczęściej sprawy sądowe z odwołania pracodawcy i pracownika są łączone później do wspólnego rozpoznania i prowadzone przez jeden sąd.

UMOWA POZORNA ZUS – JAK ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na piśmie. Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc, licząc od dnia odebrania decyzji. W odwołaniu trzeba wskazać zakres zaskarżenia, zarzuty i wnioski. Jeśli ZUS zakwestionował umowę o pracę uznając ją za pozorną, najlepiej zgłosić się po pomoc do adwokata lub radcy prawnego od sprawy ZUS. Po analizie wydanej decyzji i indywidualnej konsultacji z Klientem jesteśmy w stanie ocenić, czy jest sens odwoływać się od decyzji (czy są szanse na wygranie sprawy). Klient może powierzyć nam napisanie fachowego odwołania od decyzji lub zlecić całą sprawę do prowadzenia w oparciu o pełnomocnictwo. Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników w sądach w całej Polsce. Wiele spraw zostało zakończonych sukcesem, gdzie sąd zmienił decyzję i uznał umowę o pracę za ważny tytuł do ubezpieczeń.

UMOWA POZORNA ZUS – ETAP SĄDOWY

Odwołanie od decyzji ZUS wszczyna procedurę sądową. Wprawdzie ZUS ma uprawnienie do autokontroli wydanej decyzji po wniesionym odwołaniu, jednak w sprawach o pozorną umowę o pracę bardzo rzadko ZUS stosuje autokorektę. Odwołanie jest przekazywane do sądu i dalej sąd proceduje rozpoznanie sprawy. Najczęściej są przesłuchiwani świadkowie i strony postępowania, a sprawa kończy się wyrokiem wydanym przez Sąd. Strona niezadowolona z wyroku ma możliwość zaskarżyć wyrok apelacją. Sprawy o pozorną umowę o pracę, niezależnie od wartości przedmiotu sporu, kwalifikują się także do zaskarżenia skargą kasacyjną. W zależności od obłożenia danego sądu pracą, na etapie pierwszej instancji tego typu sprawy z reguły trwają od pół roku wzwyż.

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed ZUS, zachęcam do kontaktu.

Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

APELACJA ZUS

SKARGA KASACYJNA ZUS

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu