SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS WZORY

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS WZORY

Odwołanie od decyzji ZUS wzory. Zobacz jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji ZUS. Uregulowania prawne sprawiają, że obecnie ZUS jest tak naprawdę sędzią we własnej sprawie. Decyzja ZUS wyraża stanowisko organu rentowego jako strony postępowania administracyjnego. To stanowisko ZUS może być zakwestionowane w drodze odwołania.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS WZORY - TYLE RÓŻNYCH ODWOŁAŃ OD DECYZJI ILE DECYZJI ZUS

Co do zasady w postępowaniu sądowym, do którego trafia odwołanie od decyzji ZUS, obowiązuje zasada wyrokowania dotycząca przedmiotu orzekania, według której sąd jest związany żądaniem zgłoszonym przez powoda w powództwie. Zasada ta odwołuje się do schematu „żądanie – wyrok”. Jednak w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych schemat „żądanie – wyrok” nie daje się w prosty sposób skopiować. Wynika to z tego, że w miejsce relacji „żądanie – wyrok”, przy działaniu ZUSu z urzędu występuje szablon „decyzja – odwołanie – wyrok” (tak m.in. SN w uchwale z 04.08.2016 r., sygn. III UZP 11/16, LEX nr 2086134). W tym kontekście rozstrzygnięcie sądu powinno korespondować z zakresem wskazanym w decyzji ZUSu. Wynika to z tego, że zgodnie z systemem orzekania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w postępowaniu wywołanym odwołaniem sąd rozstrzyga o prawidłowości zaskarżonej decyzji w granicach jej treści i przedmiotu (art. 47714 § 1 KPC). Treść decyzji ZUS wyznacza zatem zakres i przedmiot rozpoznania sądowego a rozstrzygnięcie sądu zawsze odnosi się do zaskarżonej decyzji.

Odwołanie od decyzji ZUS pełni rolę pozwu. Ile spraw przed ZUS tyle wzorów odwołania od decyzji. Można sobie wyobrazić Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie nieprzyznania zasiłku chorobowego, Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania emerytury, Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania renty, Odwołanie od decyzji o ustaleniu podstawy wymiaru składek, Odwołanie od decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym i wiele wiele innych wzorów odwołań od decyzji ZUS.

Wzór odwołania jest zawsze ten sam. Udostępniamy go za darmo – wystarczy kliknąć w link ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS WZORY. Jedyne co się zmienia to argumentacja. Odwołując się od konkretnej decyzji ZUS musimy napisać dlaczego nie zgadzamy się z decyzją. Czy ZUS źle zastosował przepis prawa, czy może błędnie ustalił stan faktyczny sprawy? To zależy od okoliczności danej sprawy.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS WZORY. A MOŻE ODWOŁANIE SZYTE NA MIARĘ?

Prawnik ZUS. Z chęcią pomożemy Ci przygotować profesjonalne odwołanie od decyzji ZUS.

Możesz wybrać zakres pomocy prawnej:

[WARIANT PODSTAWOWY] płacisz jedynie za przygotowanie odwołania od decyzji ZUS przez kancelarię wyspecjalizowaną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

[WARIANT ROZSZERZONY] Udzielasz pełnomocnictwa prawnikowi, który kompleksowo zajmuje się Twoim problemem z ZUS. Odwołanie od decyzji ZUS jest opracowane przez zespół prawników ZUS – Prawnika Lidera oraz Prawnika Konsultanta. Odwołanie od decyzji ZUS składa w Twoim imieniu prawnik ZUS. Kancelaria prowadzi całą sprawę na etapie postępowania sądowego i pozostaje z Tobą w stałym kontakcie, informując o poszczególnych etapach toku sprawy sądowej.

Udzielamy także porad prawnych w sprawach ZUS. W ramach porady prawnej możemy skonsultować odwołanie od decyzji ZUS, które przygotowałeś we własnym zakresie.

Prawnik ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu