SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA W JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE Z O.O.

ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA W JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE Z O.O.

Zatrudnienie małżonka w jednoosobowej spółce z o.o. – jak to jest? Czy można zatrudnić małżonka w jednoosobowej spółce z o.o.? Czy nie będzie to skutkować uznaniem zatrudnienia za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Jest to pytanie mające doniosłe skutki w sferze ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczy to tylko formalnej kwestii odpowiedniego kodu do ubezpieczeń (pracownicy zgłaszani są co do zasady na kodzie 05 10, a osoby współpracujące 05 11), ale przede wszystkim kwestii prawidłowego rozliczania składek za zatrudnionego w jednoosobowej sp. z o.o. małżonka.

Przy umowie o pracę podstawa wymiaru składek jest ustalana od wysokości wynagrodzenia na umowie o pracę. Natomiast przy tytule do ubezpieczeń jakim jest współpraca, podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto umowa o pracę wiąże się dla pracownika z podleganiem do ubezpieczeń społecznych, w tym obowiązkowo do ubezpieczenia chorobowego, natomiast przy współpracy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Te różnice obu tytułów do ubezpieczeń oraz rozbieżności co do kwestii jakim tytułem do ubezpieczeń jest zatrudnienie małżonka w jednoosobowej sp. z o.o. powodują liczne pokusy ze strony ZUS, do kwestionowania prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczeń, co skutkuje zwykle odmową wypłaty zasiłków.

ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA W JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE Z O.O. – ROZBIEŻNOŚCI TYTUŁ DO UBEZPIECZEŃ UMOWA O PRACĘ CZY TYTUŁ DO UBEZPIECZEŃ WSPÓŁPRACA

Na gruncie „zwykłej” działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w CEiDG wszystko jest jasne. Jeśli prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG zatrudni małżonka na umowę o pracę, wówczas powinien zgłosić małżonka do ubezpieczeń społecznych jako osobę współpracującą. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Pytanie czy tak samo będzie w przypadku zatrudnienia małżonka w jednoosobowej spółce z o.o.? Na pierwszy rzut oka odpowiedź powinna być taka sama, bo przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakazują traktować wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. tak jak osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Zresztą w Internecie można znaleźć wiele wpisów, które tak właśnie nakazują rozstrzygać tę kwestię. Przykładowo na portalu spolkowo.pl został wyrażony pogląd, że jeżeli  spółka z o.o. zatrudni małżonka swojego jedynego wspólnika, to wtedy mamy dokładnie taką sytuację jak na gruncie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nie jest to jednak takie proste J szczególnie jeśli spojrzymy na tę kwestię przez pryzmat orzecznictwa SN.  W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. II UK 74/18 zostało przedstawione zupełnie odmienne zapatrywanie.

SN  uznał, że nie może być mowy o tytule do ubezpieczeń „współpraca” przy zatrudnieniu małżonka w jednoosobowej spółce z o.o.

Tezy tego orzeczenia są następujące:

Wsparcie udzielane jednoosobowemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy prowadzeniu spraw spółki przez bliską mu osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie jest współpracą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 11 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.). Wsparcie takie może być realizowane w ramach umowy o pracę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i wówczas stanowić pracowniczy tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Nie jest możliwa współpraca w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ze wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 8 ust. 6 pkt 4 powołanej ustawy), choćby została podjęta przez osobę bliską jednoosobowemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

SN opowiedział się za poglądem, że jeśli zatrudnienie małżonka w jednoosobowej spółce z o.o. jest realizowane na podstawie umowy o pracę, wówczas tytułem do ubezpieczeń jest umowa o pracę, a nie „współpraca”. SN oparł się przy tym na argumencie wskazującym na odrębność prawno podmiotową wspólnika i spółki kapitałowej. „Współpraca” ze spółką reprezentowaną przez jej jednoosobowego wspólnika nie jest tym samym co „współpraca” ze wspólnikiem, gdyż wspólnik i spółka to dwa odrębne podmioty.

PRAWNIK ZUS. Stajemy po stronie przedsiębiorcy w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Dodaj komentarz

Close Menu