SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
BRAK PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

BRAK PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Brak punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi zgłaszają się do kancelarii rodzice dzieci niepełnosprawnych wnioskujący o orzeczenie o niepełnosprawności. Obecnie widzimy wręcz „falę” orzeczeń, w których PZON odmawia punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Przygotowujemy wiele odwołań od orzeczeń o odmowie punktu 7. Bardzo często WZON zmienia zaskarżone orzeczenie po wniesionym odwołaniu. Kluczowa jest odpowiednia argumentacja prawna oraz rzeczowe argumenty. Warto odwoływać się od orzeczeń o odmowie punktu 7 oraz warto wiedzieć, że w tego typu sprawie można skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, adwokata lub radcy prawnego, który pomoże w przygotowaniu odwołania. Odradzamy korzystanie ze wzorów odwołania od orzeczenia, jakie można otrzymać w Powiatowym Zespole lub znaleźć w Internecie (więcej o tym tutaj: WZÓR ODWOŁANIA OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI).

BRAK PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – DLACZEGO NASTĘPUJE ODMOWA WSKAZAŃ

Często pytacie Państwo „dlaczego PZON odmawia punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności”? Brak punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności będzie skutkował odmową prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (zobacz wpis na blogu temu poświęcony). Często rodzice są tego nieświadomi i nie zaskarżają wydanego orzeczenia. W takim przypadku należy złożyć odwołanie od orzeczenia i zaskarżyć je w zakresie nieprzyznania wskazań co do punktu 7.

BRAK PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. ZOBACZ POWIĄZANE WPISY NA BLOGU:

BRAK PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – RODZIC NIE WIE, DLACZEGO ODMÓWIONO WSKAZAŃ CO DO PKT 7

Brak punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności nie jest w żaden sposób uzasadniony i wytłumaczony w orzeczeniu, co jest skandalem. Powiatowe i Miejskie Zespoły są organami administracji publicznej, które są zobowiązane do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (wskazywaliśmy na to we wpisie ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – JAKIE MASZ PRAWA).

Brak należytego uzasadnienia orzeczenia stanowi naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które PZON jest zobowiązany stosować z mocy odesłania z art. 66 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Art. 11 k.p.a. wymaga aby organ administracji publicznej wyjaśnił stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy. Ponadto zgodnie z art. 107 § 1 pkt 6 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a. indywidualne rozstrzygnięcie sprawy powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.

Trafiające do nas orzeczenia pokazują, że PZON w żaden sposób nie wyjaśnia dlaczego odmówił wskazań w zakresie punktu 7 i to pomimo faktu, że sprawy zwykle są rozpoznawane przez wiele miesięcy z przekroczeniem ustawowego terminu na załatwienie sprawy (terminu z art. 35 § 1 i 3 k.p.a.). Taki stan rzeczy tworzy wrażenie „dowolności” PZON co do przyznania bądź odmowy wskazań w zakresie punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności.

BRAK PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – PROTEST W KOSZALINIE

Problem braku punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności jest ogólnopolski. Jednak „czara goryczy” przelała się w Koszalinie. Media informują o proteście w Koszalinie, gdzie rodzice nie zgadzają się na standardy wydawania orzeczeń o niepełnosprawności dzieci przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie (link do materiału na YouTube oraz link do artykułu o sprawie na prk24.pl). Sprawa jest społecznie ważna i bardzo dobrze, że rodzicie protestują, bo sposób orzekania przez Miejskie Zespoły i masowe pozbawianie punktu 7 w orzeczeniach o niepełnosprawności wygląda na „zaplanowaną akcję”, a nie należyte rozważenie każdej konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się niepełnosprawne dziecko. Pomoc i wsparcie Państwa w wychowaniu dzieci z niepełnosprawnościami musi być realna, jeżeli faktycznie Państwo chce urzeczywistniać w praktyce zasady wynikające z Konstytucji, w tym m.in. z art. 69, który stanowi, że osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POMOC PRAWNA

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś.

Kancelaria prowadzi kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu