SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ILE KOSZTUJE ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

ILE KOSZTUJE ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

PRAWNIK ZUS | Dziś poruszamy temat ile kosztuje odwołanie od decyzji ZUS.
W powszechnym przekonaniu postępowanie sądowe jest drogie. Wiele osób pyta, czy to prawda, że trzeba wnieść opłatę wynoszącą 5% wartości przedmiotu sporu? Często spory z ZUS opiewają na setki tysięcy złotych. Zwłaszcza w sytuacji gdy ZUS uznaje firmę za fikcją lub obniża podstawę wymiaru. Te pytania nie biorą się znikąd. To znaczy faktycznie funkcjonuje przepis, który mówi, że w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. Zatem jeśli Ubezpieczony widzi, że ZUS żąda od niego 370.000,00 zł w związku z uznaniem firmy za fikcyjną, to czy będzie musiał pokryć opłatę wynoszącą 18.500,00 zł kosztów sądowych (5% z 370 tys. zł).

Otóż nie 😊 Warto przypomnieć, że strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Takie podmiotowe zwolnienie z kosztów sądowych dla odwołujących się od decyzji ZUS zostało zapisane w art. 96 ust. 1 pkt 4) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

KORZYSTNA NOWELIZACJA PRZEPISÓW

W ostatnim czasie wiele sądów zaczęło zwracać opłaty wnoszone przez odwołujących się od decyzji ZUS np. opłatę od uzasadnienia wyroku. Sąd pisał mniej więcej tak „na podstawie art. 80 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd zarządza zwrócić ze środków Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawczyni nienależnie uiszczoną opłatę od apelacji”. Dlaczego? Skąd taka decyzja sądu? Wyjątkiem ze zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych przez odwołujących się od decyzji ZUS była regulacja, w myśl której w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 36 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Zatem nawet odwołujący się był zobowiązany do zapłaty opłaty podstawowej od apelacji i innych wymienionych w przepisie pism w sprawach ZUS. W tym zakresie nastąpiła zmiana ustawy o kosztach sądowych dokonana tzw. wielką nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z lipca 2019 r. Zmiany weszły w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r. Otóż wprowadzono rozwiązanie na mocy którego opłaty podstawowej od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie pobiera się od strony wnoszącej odwołanie od decyzji ZUS. Jako że jest to regulacja jeszcze stosunkowo nowa, to wiele osób płaci jeszcze tę opłatę, chociaż w obecnym stanie prawnym nie jest ona wymagana.

Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu