SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
JAK WYGLĄDA SPRAWA W SĄDZIE PRZECIWKO ZUS

JAK WYGLĄDA SPRAWA W SĄDZIE PRZECIWKO ZUS

Jak wygląda sprawa w sądzie przeciwko ZUS? Sprawa w sądzie przeciwko ZUS nie jest to klasyczna sprawa sądowa. Odwołując się od decyzji ZUS trzeba mieć świadomość, że obywatel pozywa organ rentowy. Niewątpliwie da się wygrać sprawę z ZUS w sądzie – co opisujemy na naszym blogu (np. tutaj, czy ostatnie wygrane z ZUS Kraków, z ZUS Płock, z ZUS Zielona Góra). Warto odwoływać się od decyzji ZUS. Jednak czasem dochodzi do sytuacji kuriozalnych, gdzie Sąd nie jest bezstronnym arbitrem, tylko prowadzi postępowanie w sposób korzystny dla ZUS. Zgłosił się do nas Klient prowadzący spór z ZUS Warszawa. Sąd Rejonowy, a ściślej sędzia tego sądu, tak poprowadził postępowanie, żeby obywatel formalnie przegrał sprawę z ZUSem. Zachowanie karygodne i niedopuszczalne w państwie prawa, dlatego też chcemy opisać tę sprawę na łamach bloga. Sprawa nadaje się do programów typu Państwo w Państwie, czy Uwaga.

JAK WYGLĄDA SPRAWA W SĄDZIE PRZECIWKO ZUS

ZUS wydał decyzję, w której zakwestionował umowę o pracę, uznając że nie stanowi ona tytułu do ubezpieczeń (szerzej na blogu o tym temacie: fikcyjna umowa o pracę ZUS). Pracodawca i pracownik wnieśli odwołanie od tej decyzji. Jednak przed uprawomocnieniem się decyzji ZUS wydał kolejną decyzję, w której zażądał zwrotu wypłaconych zasiłków. ZUS zadziałał w sposób, który opisywaliśmy na blogu, to znaczy przed uprawomocnieniem się decyzji o niepodleganiu, wydał decyzję o zwrocie świadczeń (link).

Od decyzji zwrotowej Ubezpieczona również złożyła odwołanie do Sądu Rejonowego.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowania ws. decyzji o zwrocie zasiłków do czasu rozstrzygnięcia kwestii wstępnej, czyli podlegania do ubezpieczeń pracowniczych. Podstawą prawną zawieszenia postępowania był przepis art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.: Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Finalnie sprawa o podleganie do ubezpieczeń pracowniczych została przegrana; Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny oddaliły odwołanie od decyzji ustalającej niepodleganie do ubezpieczeń społecznych.

Ostateczne przesądzenie kwestii podlegania do ubezpieczeń spowodowało, że Sąd Rejonowy podjął zawieszone postępowanie, wydając w tej sprawie postanowienie. Skan takiego postanowienia poniżej:

W piśmie Sądu skierowanym do Ubezpieczonej Sąd zobowiązał Odwołującą się do zajęcia stanowiska w sprawie, wskazania, czy strona popiera swoje dotychczasowe stanowisko – w terminie 14 dni, pod rygorem skutków procesowych.

Odwołująca nie była reprezentowana przez pełnomocnika i nie korzystała z pomocy prawnej. Uznała, że skoro Sąd podjął postępowanie, to nie musi nic więcej robić.

Sędzia najwyraźniej „zezłościł się” i postanowił zastosować fortel przeciwko obywatelowi.

Sąd wydał kolejne postanowienie, w którym ponownie zawiesił postępowanie. Postanowienie o zawieszeniu zostało oparte na art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.: Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek (…) niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Po upływie trzech miesięcy od daty ponownego zawieszenia Sąd umorzył postępowanie w sprawie. Było to formalnie możliwe z uwagi na przepis art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.: Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Co oznacza umorzenie postępowania przez Sąd? W praktyce oznacza to, że decyzja zwrotowa ZUS staje się prawomocna de facto bez jej merytorycznego zbadania przez Sąd. Innymi słowy ZUS wygrywa sprawę. W tym przypadku oznacza to, że Ubezpieczona jest zobowiązana do zwrotu na rzecz ZUS kwoty ponad 67.000 zł zasiłków wraz z odsetkami.

Z przyczyn czysto formalnych – w związku z postępowaniem sędziego – obywatel przegrał sprawę z ZUS. To wszystko w sądzie w Warszawie, w państwie prawa w XXI wieku.

Czy były w ogóle przesłanki do tego, aby sędzia zawiesił postępowanie raz jeszcze, bo strona nie wypełniła jego zarządzenia i nie wskazała, czy popiera dalej swoje odwołanie? W mojej opinii sędzia w ogóle nie mógł zastosować art. 177 § 1 pkt 6, bowiem brak złożenia pisma procesowego przez Odwołującą nie był tego rodzaju brakiem, który uniemożliwiał nadanie sprawie dalszego biegu. W tej sprawie nie doszło do wypełnienia przesłanek z art. 177 § 1 pkt 6, które pozwalałyby sądowi na zawieszenie postępowania.

Sprawa jest o tyle bulwersująca, że sędzia swoim działaniem w tej sprawie sam doprowadził do sytuacji, gdzie obywatel przegrał sprawę z ZUSem.

Dopiero po umorzeniu sprawy, Klienci się z nami skontaktowali z prośbą o pomoc prawną. Dobra informacja jest taka, że można skarżyć tego typu bezprawne działanie składając zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania. Sam fakt przegrania sprawy o tytuł do ubezpieczeń nie determinuje od razu z góry jaki będzie wyrok w sprawie o zwrot świadczeń (link). Jednak teraz aby w ogóle można było mówić o merytorycznym rozpoznaniu sprawy z odwołania od decyzji zwrotowej, trzeba doprowadzić do uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania.

Jak Państwo widzicie nie jest prosto wygrać sprawę z ZUS w sądzie, zwłaszcza jeśli sędzia ma takie podejście do sprawy – to znaczy swoim działaniem doprowadza do sytuacji, w której obywatel czysto formalnie przegrywa sprawę z ZUS. Szkoda, że później ten sam sędzia oczekuje, że obywatel stanie na proteście w obronie władzy sądowniczej wobec działań ekipy rządzącej. Sędziowie nie powinni stosować prawa w sposób, który uderza w obywatela, zwłaszcza gdy ten obywatel występuje w procesie sądowym z ZUS bez fachowej pomocy prawnej. W postawie sędziego w tej konkretnej sprawie brak jest zwykłej ludzkiej życzliwości i rzetelności. Mam nadzieję, że doprowadzimy do sytuacji, w której bezprawne umorzenie postępowania zostanie uchylone.

PRAWNIK SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SPRAWACH ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach ZUS. Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

APELACJA ZUS

SKARGA KASACYJNA ZUS

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu