SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZUS PODWAŻA DZIAŁALNOŚĆ I DYSKRYMINUJE PRZEDSIĘBIORCÓW

ZUS PODWAŻA DZIAŁALNOŚĆ I DYSKRYMINUJE PRZEDSIĘBIORCÓW

Wracamy do tematu wydawanych przez ZUS decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wobec przedsiębiorców. W wydawanych decyzjach ZUS dyskryminuje osoby prowadzące własny biznes.

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Okresy choroby, macierzyństwa, sprawowania opieki nad dzieckiem czy braku zleceń w firmie są elementem ryzyka gospodarczego, ale nie mają wpływu na ciągłość prowadzonej działalności i w żadnym wypadku nie uprawniają do stwierdzenia, że działalność gospodarcza nie jest prowadzona. Wspomniane okresy nie mogą „z automatu” wyłączać ubezpieczonego przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2019 r. III AUa 636/18:

„Zasiłek macierzyński (podobnie zasiłek chorobowy) nie jest przyczyną faktyczną ani prawną ustania tytułu ubezpieczenia, bo nie musi oznaczać zaprzestania działalności gospodarczej w rozumienie art. 13 pkt 4 ustawy systemowej”

Powyższy pogląd potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2007 r. II GSK 28/07 przyjęto, że „przerwa w prowadzeniu działalności spowodowana stanem zdrowia (chorobą) nie może być traktowana na równi z zaprzestaniem wykonywania tej działalności. Okres faktycznego przestoju w wykonywaniu działalności z powodu choroby (z uwagi na stan zdrowia) stanowi element ryzyka, z którym powinien liczyć się każdy podejmujący tego typu działalność. Zatem zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych faktycznej przerwy w prowadzeniu działalności z uwagi na stan zdrowia nie prowadzi do ustania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego”.

DYSKRYMINACJA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ ZUS

Warto zaznaczyć że ZUS weryfikując pozorność umowy o pracę nigdy nie podnosi, że ubezpieczony nie wykazywał aktywności zawodowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego i/lub zasiłku macierzyńskiego. Przedsiębiorcy to jedyna grupa ubezpieczonych, od której ZUS w celu potwierdzenia podlegania ubezpieczeniom społecznym wymaga aktywności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub w trakcie krótkich okresów zdolności do pracy pomiędzy pobieraniem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pomoc prawną w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS. Prawnik do walki z ZUS. Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu