SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
EMERYTURA POMOSTOWA – WYMÓG PRACY PO 31 GRUDNIA 2008 R.

EMERYTURA POMOSTOWA – WYMÓG PRACY PO 31 GRUDNIA 2008 R.

Emerytura pomostowa – wymóg pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r. Jednym z warunków do uzyskania prawa do emerytury pomostowej jest to aby ubezpieczony wykonywał pracę w warunkach szczególnych w rozumieniu nowych przepisów po 31 grudnia 2008 r.

ZUS odmawia prawa do emerytury pomostowej? Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

EMERYTURA POMOSTOWA – WYSTARCZY CHOĆBY 1 DZIEŃ PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH PO 31.12.2008 R.

W praktyce prowadzenia sporów z ZUS w tej materii da się zauważyć, że część sądów ubezpieczeń społecznych wyraża zapatrywanie wskazujące na wymóg przepracowania co najmniej jednego miesiąca do uznania za spełnioną przesłankę „pracy w warunkach szczególnych po dniu 31 grudnia 2008 r.”.

Jednakże takie rozumienie wymogu z art. 4 pkt 6 ustawy o emeryturach pomostowych jest sprzeczne z językową wykładnią tego przepisu. Po myśli argumentacji lege non distinguente przepis prawa nie ustanawia żadnego wymogu jeśli chodzi o minimalny okres pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r. Tym samym do spełnienia tego warunku wystarczający jest choćby jeden dzień pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Przedstawiony pogląd znajduje poparcie w nowszym orzecznictwie sądowym. Przykładowo w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2020 r. III AUa 749/19 stwierdzono, iż „Literalna wykładnia przepisu art. 4 pkt 6 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych nie wskazuje, aby ustawodawca określił minimalny okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze„.

Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r. III AUa 697/18. Na kanwie tej sprawy spór dotyczył spełnienia przesłanki z art. 4 pkt 6 ustawy o emeryturach pomostowych. Sporne było to, czy odwołująca po 31 grudnia 2008 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy. W tym zakresie organ rentowy nie kwestionował co do zasady samego świadczenia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3, lecz twierdził, że okres pracy odwołującej jest zbyt krótki, gdyż nie wynosi nawet pełnego miesiąca pracy, a zatem nie może stanowić kontynuacji zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu rentowego. Sąd zaznaczył, że sama ustawa nie zakreśla ram czasowych odnośnie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 po 31 grudnia 2008 r. Ustawa wskazuje jedynie, że łącznie okres ten ma wynosić co najmniej 15 lat. Zatem nie ma znacznie ile miesięcy czy dni zostało przepracowane po 31 grudnia 2008 r.

Ten pogląd znajduje oparcie również w piśmiennictwie. I. Jędrasik-Jankowska w Komentarzu wskazała, że warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej jest wykonywane pracy szczególnej „choćby przez jeden dzień” po 31.12.2008 r.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu