SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
CZY JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. PODLEGA UBEZPIECZENIOM WTEDY GDY SPÓŁKA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI?

CZY JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. PODLEGA UBEZPIECZENIOM WTEDY GDY SPÓŁKA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI?

Czy wspólnik posiadający wszystkie udziały w spółce z o.o. podlega do ubezpieczeń i ma obowiązek zapłaty składek do ZUS nawet wtedy, gdy spółka nie prowadzi żadnej działalności? To pytanie zrodziło się przy wykonywaniu analizy prawnej dla Klienta, który otrzymał „prezent” od ZUS na Nowy Rok w postaci obowiązku zapłaty składek z tytułu posiadania 100% udziałów w spółce z o.o. za 5 lat wstecz i to w sytuacji gdy spółka z o.o. nie prowadziła działalności, a ostatnio została wykreślona z rejestru. Jedyny wspólnik spółki z o.o. nie osiągał jakichkolwiek zysków, posiadał jedynie status jednoosobowego wspólnika spółki z o.o., a i tak ZUS zażądał zapłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych „zaległych” składek.

CZY JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. BĘDZIE MUSIAŁ ZAPŁACIĆ SKŁADKI DO ZUS W SYTUACJI GDY SPÓŁKA Z O.O. NIE PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚCI?

Zgodnie z przepisami ustawy systemowej posiadanie statusu jednoosobowej wspólnika spółki z o.o. rodzi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. traktowany jest jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – pisze portal biura-rachunkowe.waw.pl

DGP w swoim artykule Jedyny wspólnik podlega ZUS nawet wtedy, gdy spółka nie prowadzi żadnej działalności wskazuje, że zgodnie z orzecznictwem sądów samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej.

Rzeczywiście jest cała masa tego typu orzeczeń, które niezależnie od tego czy działalność jest faktycznie prowadzona, uznają że sam status jednoosobowego wspólnika spółki z o.o. oznacza podleganie do ubezpieczeń społecznych, co wiąże się m.in. z obowiązkiem zapłaty składek.

Warto jednak odnotować także inne zapatrywanie w tej kwestii, o którym pisze m.in. RZ w artykule Czy wspólnik pustej spółki płaci ZUS? Autor artykułu odwołuje się do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2016, sygn. VII U 2678/14, w którym to Sąd stwierdził, że tylko realne i rzeczywiste wykonywanie przez spółką działalności gospodarczej, może spowodować obowiązek zapłaty składek.

Sąd Okręgowy powołał się na wyrok SN z dnia 13 września 2010, sygn. II UK 82/10, gdzie SN orzekał o oskładkowaniu wspólnika spółki komandytowej, którego sytuacja na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest identyczna jak sytuacja jednoosobowego wspólnika spółki z o.o. SN zaznaczył, że wykonywanie pozarolniczej działalności, o którym stanowi art. 13 ust. 4 ustawy systemowej, to nic innego jak posiadanie statusu wspólnika spółki komandytowej, prowadzącej działalność gospodarczą. Podleganie przez wspólnika takiej spółki obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej do dnia zaprzestania jej wykonywania należy zatem odnosić do okresu posiadania statusu wspólnika w spółce prowadzącej (wykonującej) działalność gospodarczą, a nie do faktycznego uczestniczenia w działalności przedsiębiorstwa.

Podsumowując, w ocenie Sądu Okręgowego wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu członkostwa, o ile sama spółka prowadzi działalność gospodarczą.

Tak naprawdę patrząc z szerszej perspektywy na system ubezpieczeń społecznych, obowiązek ubezpieczenia i zapłaty składek do ZUS „idzie” za pieniędzmi generowanymi z danego tytułu do ubezpieczeń. Jeśli otrzymuję wynagrodzenie z umowy o pracę – płacę składki, jeśli otrzymuję wynagrodzenie z umowy zlecenia – płacę składki, jeśli prowadzę działalność gospodarczą – płacę składki. Stąd także objęcie wspólnika spółki z o.o. ubezpieczeniem społecznym nie powinno wynikać wyłącznie z samego statusu bycia jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o., zawarcia umowy spółki i zgłoszenia do KRS, ale konieczne jest by spółka ta prowadziła działalność gospodarczą.

PRAWNIK ZUS. Stajemy po stronie przedsiębiorcy w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Dodaj komentarz

Close Menu