SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
WYGRANA Z ZUS ZIELONA GÓRA

WYGRANA Z ZUS ZIELONA GÓRA

Wygrana z ZUS Zielona Góra. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zmienił decyzję ZUS i uznał nasze racje.

Sprawa nie była prosta, bowiem ZUS wydał dwie decyzje. Od pierwszej decyzji Płatnik składek nie złożył odwołania licząc na polubowne załatwienie sprawy z ZUS. Widząc „spolegliwość” Płatnika ZUS „poszedł dalej” i wydał kolejną decyzję. Dopiero po lekturze drugiej decyzji i zasięgnięciu konsultacji prawnej Płatnik przekonał się jakie „zło” czai się za niejasnymi zapisami decyzji ZUS.

Klienci zdecydowali się na naszą pomoc prawną, chociaż mieli wątpliwości jak będzie to wyglądać ze względu na odległość Kraków – Zielona Góra. Byłem obecny osobiście na każdej rozprawie wyznaczonej przez Sąd w Zielonej Górze – a tych rozpraw było aż 5. Warto szukać prawnika, który specjalizuje się w danym zagadnieniu i nie boi się występować w sądzie poza siedzibą kancelarii. Prowadzimy sprawny sporne z ZUS w całej Polsce z licznymi sukcesami. Odległość nie jest dla nas barierą w przyjęciu pełnomocnictwa i kompleksowym zajęciu się sprawą.

WYGRANA Z ZUS ZIELONA GÓRA

Spór Klienta z ZUS Zielona Góra dotyczył zatrudnienia żony w firmie. Minusem było niezaskarżenie pierwszej decyzji ustalającej schemat podlegania do ubezpieczeń przez żonę w firmie prowadzonej przez męża. ZUS skrzętnie próbował to wykorzystać w toku postępowania sądowego, dowodząc iż Sąd nie może rozstrzygać co do pierwszej, niezaskarżonej decyzji, gdyż jest nią związany.

Udało się nam przekonać Sąd, że taka argumentacja ZUSu jest błędna bowiem w praktyce prowadziłoby to do niemożliwości wydania jakiegokolwiek rozsądnego rozstrzygnięcia w tej sprawie.

ZATRUDNIENIE ŻONY W FIRMIE MĘŻA może rodzić różne problemy z ZUSem. Tutaj problemy pojawił się, jak Płatnik zawnioskował o wypłatę zasiłku chorobowego. ZUS zaczął (dopiero) wtedy sprawdzać prawidłowość zgłoszenia żony do ubezpieczeń i dopatrzył się nieprawidłowości.

Zdaniem ZUS żona powinna zostać zgłoszona jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik i w późniejszym okresie jako zleceniobiorca. Rodziło to konsekwencja finansowe dla Płatnika i było swoistym „domiarem” składek – zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia generowało niskie obciążenia składkowe, bo wynagrodzenie było ustalone na bardzo niskim pułapie rzędu 500 zł brutto miesięcznie. Tymczasem zakwalifikowanie pomocy żony w firmie męża jako „współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej” generowało obciążenie składkowe od podstawy wymiaru wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a więc ponad 6cio krotnie większe.

Mało tego kwestionując prawidłowość rozliczeń składkowych z tytułu zatrudnienia żony przez męża, ZUS odmówił zasiłku chorobowego, powołując się na niedopłatę na koncie płatnika.

WYGRANA Z ZUS ZIELONA GÓRA – SĄD ZMIENIA DECYZJĘ ZUS

Po wniesieniu odwołania Sąd zmienił na korzyść Klienta decyzję ZUS. Wyrok poniżej:

Pomimo dosyć sporej jak na tego typu sprawę ilości rozpraw, Sąd zadziałał sprawnie. Odwołanie wpłynęło do Sądu 15 lutego 2022 r., a w dniu 23 listopada 2022 r. zapadł wyrok. Wyrok jest nieprawomocny i zapewne ZUS będzie rozważał złożenie apelacji w tej sprawie, bowiem wystąpił o pisemne uzasadnienie wyroku.

Nie dało się wygrać sprawy jeśli chodzi o początkowe zgłoszenie do ubezpieczeń żony w firmie męża na umowie o pracę. Niedopatrzenie biura rachunkowego doprowadziło do tego, że w świetle prawa umowa o pracę przekształciła się w tytuł do ubezpieczeń jakim jest współpraca (to z mocy art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Wykazaliśmy jednak, że późniejsze zawarcie umowy zlecenia, w miejsce umowy o pracę, było związane ze zmianą zakresu obowiązków żony w firmie Płatnika, i że ZUS nie może kwestionować umowy zlecenia, tudzież przekształcać ją w inny tytuł do ubezpieczeń, bowiem umowa zlecenia zawarta między małżonkami pozostaje umową zlecenia i nie stosuje się do niej reguł związanych z umową o pracę (wspomnianego wyżej art. 8 ust. 2).

Znajduje to potwierdzenie w wydawanych przez ZUS interpretacjach indywidualnych, w których ZUS przyjmuje, iż małżonek na zleceniu nie jest osobą współpracującą. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, bowiem zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny, od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, tytuł do ubezpieczeń społecznych, a jednocześnie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do zleceniobiorców brak jest przepisu odpowiadającego treści zawartej w art. 8 ust. 2 tej ustawy regulacji dotyczącej pracowników. Zatem, w przypadku przedsiębiorcy, który zawarł z żoną umowę zlecenia, jego żona dla celów ubezpieczeń społecznych nie będzie traktowana jako osoba współpracująca, ale jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia (interpretacja indywidualna Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z 13 lutego 2019 r., sygn. WPI/200000/43/85/2019, a także z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. WPI/200000/43/614/2016).

Problemy niejasnych przepisów prawa związanych z zatrudnieniem pomiędzy małżonkami wielokrotnie opisywaliśmy na blogu; ZUS próbuje korzystać ze skutków nieprecyzyjnej/niejasnej legislacji i przerzucać negatywne skutki na przedsiębiorcę. Wówczas jedną drogą do obrony swoich praw jest skierowanie odwołania od decyzji ZUS do Sądu. Warto walczyć o swoje prawa i odwoływać się od decyzji ZUS, najlepiej z pomocą prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS.

PRAWNIK SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SPRAWACH ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach ZUS. Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu