SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DEZUBEKIZACJA WYROKI

DEZUBEKIZACJA WYROKI

Dezubekizacja wyroki. Jak orzekają sądy rozstrzygające odwołania ubezpieczonych, którym obniżono emerytury? Panta rhei, „wszystko płynie” – na fali uchwały Sądu Najwyższego z dnia  16 września 2020 r., III UZP 1/20 było wiele pozytywnych wyroków sądów powszechnych. Obecnie, przy konsekwentnej praktyce ZERu, „lżenia” na tę uchwałę w każdym możliwym piśmie procesowym (pełnomocnicy ZERu są jak słynny Katon powtarzający „A poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć”), sądownictwo ugina się i zaczyna szukać innej drogi do rozstrzygania spraw dezubekizacyjnych.

Temat „dezubekizacja wyroki” był poruszany przez prasę branżową, m.in. DGP w artykule red. Pauliny Nowosielskiej pt. Apelacje dotyczących emerytur byłych funkcjonariuszy – na dwoje babka wróżyła. Jak wskazywała wówczas Autorka, „Opieszałość TK w ocenie konstytucyjności tzw. ustawy dezubekizacyjnej przyczynia się do tego, że w sądach zapadają skrajnie różne wyroki”.

JAK ODZYSKAĆ PEŁNĄ EMERYTURĘ PO DEZUBEKIZACJI? Otrzymałeś decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, z którą się nie zgadzasz? Prowadzimy obsługę prawną spraw dezubekizacyjnych w całej Polsce.

Zważywszy na specyfikę postępowania w sprawie odwołania od decyzji ZER MSWiA obniżającej emeryturę / rentę byłym funkcjonariuszom, koszt świadczonej pomocy prawnej ustalany jest zawsze indywidualnie.

Po konsultacji prawnej, przedstawiamy Klientowi wycenę prowadzenia sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie, jakie koszty poniesie w toku współpracy z kancelarią. Klient nie będzie zaskakiwany jakimikolwiek opłatami na rzecz kancelarii, które nie były ujęte w wycenie.

DEZUBEKIZACJA WYROKI – ODMIENNE ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW RÓŻNYCH APELACJI

Mówi się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Sądy w Polsce są podzielone terytorialnie na 11 apelacji. W zależności od tego, do jakiej apelacji trafi sprawa dezubekizacyjna, można spodziewać się różnej interpretacji prawnej.

Da się zaobserwować dualizm poglądów orzecznictwa po wydaniu przez Sąd Najwyższy uchwały z 16.09.2020 r., III UZP 1/20. Część sądów powszechnych stoi na stanowisku, że należy stosować indywidualizację odpowiedzialności (np. apelacja poznańska i wyroki: Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2022 r. III AUa 486/21, z dnia 15 listopada 2022 r. III AUa 549/21). W opozycji do tej linii są wyroki, które w istocie wbrew uchwale SN z 16.09.2020 r., III UZP 1/20, stosują odpowiedzialność zbiorową (np. apelacja szczecińska i wyroki: Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2022 r. III AUa 566/21, z dnia 13 października 2022 r. III AUa 89/22). Jest też nurt orzeczniczy pośredni, „środka drogi”. W ten nurt wpisuje się orzecznictwo m.in. apelacji warszawskiej np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2022 r. III AUa 1045/21. Do nurtu pośredniego zalicza się także orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Krakowie czy Lublinie. Na czym to polega? Sądy odwołują się do celu ustawy dezubekizacyjnej, którym – zgodnie z założeniem ustawodawcy – miało być pozbawienie przywilejów funkcjonariuszy, którzy nabyli je z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa. W wyrokach bardzo często dążą do „salomonowego” rozstrzygnięcia przyjmując po 0% wysługi za lata służby na rzecz totalitarnego państwa, a jednocześnie przywracając pełną emeryturę za lata służby po 1990 r. bez stosowania art. 15c ust. 3 ustawy i wynikającego z tego przepisu kwotowego ograniczenia emerytury.

Obywatel nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok, jeśli są aż tak duże różnice w rozstrzyganiu spraw dezubekizacyjnych, zależnie od tego do jakiej apelacji sprawa trafi.

DEZUBEKIZACJA WYROKI – NAJNOWSZY WYROK SN

Ostatnio w sprawach dezubekizacyjnych wypowiedział się także SN. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2023 r. sygn. II USKP 120/22. O sprawie napisały m.in. portal prawo.pl i Dziennik Gazeta Prawna. Sprawa dotyczyła ubezpieczonego, który raptem kilka lat służył w aparacie PRL, by później, po przejściu pozytywnej weryfikacji, kilkanaście lat służyć już w wolnej Polsce. SN wskazał, że niedopuszczalne jest w takiej sytuacji obniżenie emerytury do poziomu przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS (w tym przypadku z kwoty ponad 5 tys. zł do kwoty nieco ponad 2 tys. zł) i uznał, że art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej nie może mieć zastosowania w sprawie. Cytując za artykułem DGP, Sędzia Prusinowski w ustnych motywach rozstrzygnięcia stwierdził, że:

To rozwiązanie jest w oczywisty sposób niezgodne z konstytucją, bo nie mieści się w standardach w niej zapisanych. I nie chodzi tu o jakieś prawa nabyte, pewność prawa, czy podobne kwestie. To unormowanie jest sprzeczne z podstawowym wzorcem – proporcjonalności zastosowania prawa do zachowań danej osoby, proporcjonalności między tym co ktoś zrobił, a tym co go spotkało ze strony państwa. Musi bowiem istnieć proporcjonalna relacja między zachowaniem kogoś a skutkiem jego zachowania. A w rozpoznawanej sprawie widać gołym okiem, jak ta „gilotyna”, ścinająca znaczną kwotę emerytury działa. Mamy do czynienia z człowiekiem, który zaczął służbę w 1986 r. pełnił ją w SB przez około 3 lata, a potem kontynuował służbę w organach niepodległego państwa polskiego do 2015 r. czyli prawie przez 25 lat. Tymczasem zapisany w art. 15c ust. 3 ustawy mechanizm traktuje go tak samo, jak funkcjonariusza, który przez cały okres swej służby służył wyłącznie w organach PRL, organach państwa totalitarnego w rozumieniu ustawy. Taka regulacja jest ewidentnie sprzeczna z wzorcami konstytucyjnymi”.

Ewidentnie orzecznictwo w zakresie spraw dezubekizacyjnych jest zmienne i ewoluuje. W jakim kierunku się rozwinie, to czas pokaże. Być może doczekamy się w końcu rozstrzygnięcia pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny.

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA POMOC PRAWNA. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną na terenie całego kraju.

Przygotowujemy odwołania od decyzji obniżających emerytury, apelacje oraz skargi kasacyjne w sprawach dezubekizacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu