SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

CZY KOMANDYTARIUSZ PŁACI ZUS

Spółka z o.o. spółka komandytowa a składki ZUS. ZUS spółka komandytowa 2022. Komplementariusz a ZUS 2022. Zgłoszenie do ZUS wspólnika spółki komandytowej. Jakie składki ZUS musi płacić wspólnik spółki komandytowej? Jaki ZUS płaci komandytariusz? Czy komandytariusz płaci ZUS?

Otrzymujemy wiele zapytań o ZUS w spółce komandytowej. ZUS masowo sprawdza spółki komandytowe i czy ich wspólnicy zgłosili się do ZUS i odprowadzają należne składki. Istnieje spora grupa osób, które zaufały różnego rodzaju doradcom i skusiły się na zalety spółki komandytowej zapominając przy tym o obowiązku odprowadzania składek do ZUS z tytułu członkostwa w spółce komandytowej. To rodzi na dzień dzisiejszy spore konsekwencje. Ostatnio klient zgłosił się w tego typu sprawie, gdzie otrzymał pismo z ZUS o zaległości składkowej na kilkadziesiąt tysięcy z tytułu składek związanych z jego statusem jako komandytariusza w spółce komandytowej.

CZY KOMANDYTARIUSZ PŁACI ZUS

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 września 2020 r., I UK 22/19: Członkostwo w spółce komandytowej stanowi w systemie ubezpieczeń społecznych tytuł działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 u.s.u.s.).

We wspomnianym orzeczeniu Sąd Najwyższy wyłożył, że uczestnictwo w zarejestrowanej spółce komandytowej komandytariusza (wspólnika pasywnego) może przejawiać się tylko we wniesieniu wkładu (sumy komandytowej) i udziale w zyskach spółki, jeżeli komandytariusz z różnych względów nie może ani osobiście nie uczestniczy w prowadzeniu pozarolniczej działalności przez spółkę. Taki „pasywny” udział komandytariusza wystarcza do objęcia go obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzonej przez spółkę komandytową pozarolniczej działalności.

W innym wyroku stwierdzono, że komandytariusz przystępujący do zarejestrowanej spółki komandytowej podlega od dnia przystąpienia obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, chyba że podlega już innemu obligatoryjnemu tytułowi ubezpieczeń społecznych (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2020 r., II UK 336/18).

SPÓŁKA KOMANDYTOWA DŁUG W ZUS Z TYTUŁU NIEODPROWADZANIA SKŁADEK DO ZUS – JAK SIĘ BRONIĆ

Sam status wspólnika w spółce komandytowej powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych. Zakładając „spółkę z o.o. spółkę komandytową” trzeba pamiętać o tym, że posiadanie samego statusu wspólnika spółki komandytowej rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych. Nie ma znaczenia, czy wspólnik osiągał jakieś korzyści materialne ze swojego członkostwa w spółce komandytowej.

Jeszcze do niedawna w tego typu sprawach można było bronić się, że wspólnik był formalnie wspólnikiem spółki komandytowej, ale nie podlega do ubezpieczeń bo spółka nie prowadziła faktycznie swojej działalności. Pisaliśmy o tym na blogu we wpisie dt. jednoosobowego wspólnika sp. z o.o., którego sytuacja jest analogiczna jak wspólników spółki komandytowej (link: https://zawartka.pl/2021/01/10/czy-jedyny-wspolnik-spolki-z-o-o-podlega-ubezpieczeniom-wtedy-gdy-spolka-nie-prowadzi-dzialalnosci/ )

Jednakże w zw. z wprowadzeniem zmian do ustawy systemowej taki zarzut nie będzie skuteczny (link do wpisu: https://zawartka.pl/2021/08/13/objecie-ubezpieczeniami-wspolnikow-spolek/ ).

ZUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2022 – KONTROLA PO WIELU LATACH

Często poruszana kwestia przez Klientów, to „dlaczego ZUS przyszedł dopiero teraz, po kilku latach, a nie wcześniej na kontrolę”. Oczywiście jest to duży minus całej tej sprawy, bowiem można założyć, że gdyby ZUS przyszedł na kontrolę po 3 miesiącach prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, to z dużą dozą prawdopodobieństwa forma prowadzenia biznesu zostałaby szybko zrestrukturyzowana tak, aby nie płacić niepotrzebnie składek.

ZUS jednak jest tutaj „w prawie”, bowiem przepisy uprawniają i zarówno zobowiązują ZUS do kontroli w zakresie podlegania do ubezpieczeń społecznych w takich terminach, aby nie ulegały przedawnieniu należności składkowe z tego tytułu. Przepisy zezwalają ZUS na kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek. Kontrola może dotyczyć m.in. zgłaszania do ubezpieczeń społecznych; prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. Kontrole płatników składek zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przeprowadza się z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu składek i wypłaconych świadczeń. Zatem patrząc z perspektywy urzędu, ZUS nie ma sobie nic do zarzucenia i zarzut, że ZUS podjął czynności sprawdzające po kilku latach nie odniesie żadnego skutku.

Masz problem z ZUS? Skorzystaj z pomocy PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS.

Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu