SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

USŁUGI

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy z zakresu opieki nad dzieckiem i wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sprawy o kontakty z dziećmi
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego

PRAWO CYWILNE

 • sprawy o zapłatę
 • spory z bankami i instytucjami finansowymi
 • sprawy wynikające z wykonania umów
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o ochronę posiadania lub własności

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZUS / KRUS

 • sprawy o emerytury, renty, renty rodzinne
 • sprawy o prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego
 • sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym
 • sprawy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń

ODSZKODOWANIA

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim, uzyskać stosowne zadośćuczynienie
 • odszkodowania za błędy medyczne

PRAWO PRACY

 • reprezentacja pracowników przed sądem pracy
 • doradztwo w negocjacjach i reprezentacja w sporach z pracodawcą
 • ochrona prawna w sprawach o dyskryminację, odpowiedzialność materialną pracowników

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI

 • ochrona interesu Klienta przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, urzędami skarbowymi, ZUS
Close Menu