SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

USŁUGI

PRAWO UMÓW

 • przygotowywanie umów
 • analiza i wskazywanie ryzyk prawnych w umowach zawieranych z kontrahentami
 • negocjacje umów

RODO

 • wykonywanie audytów w zakresie funkcjonujących w organizacji procedur ochrony danych osobowych
 • wdrożenia RODO, szkolenia

DORADZTWO W POZYSKIWANIU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

 • pomoc prawna przy występowaniu o dotacje ze środków publicznych
 • doradztwo przy prowadzeniu działalności gospodarczej

BIEŻĄCE DORADZTWO PRAWNE

 • udzielanie porad i konsultacje prawnych
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • weryfikacja bieżących dokumentów organizacji kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI

 • ochrona interesu Klienta przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, urzędami skarbowymi, ZUS

OBSŁUGA ORGANIZACJI

 • przygotowanie aktów założycielskich organizacji
 • rejestracja organizacja w KRS wraz z zastępstwem prawnym w zakresie rejestracji
 • obsługa prawna posiedzeń organów nadzorczych i organów zarządczych
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie
Close Menu