SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

USŁUGI

PRAWO UMÓW

 • przygotowywanie umów
 • analiza i wskazywanie ryzyk prawnych w umowach z kontrahentami
 • negocjacje umów

ODDŁUŻANIE ANTYWINDYKACJA

 • sprzeciw od nakazu zapłaty
 • działania antyegzekucyjne
 • negocjacje z wierzycielami
 • restrukturyzacja

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 • doradztwo prawne w optymalnym sposobie dochodzenia roszczeń
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • dochodzenie roszczeń na etapie sądowym i reprezentacja wierzyciela przed komornikiem

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

 • audyt prawny nieruchomości przed zakupem
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego
 • obsługa od strony prawnej procesu budowlanego

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI

 • ochrona interesu Klienta przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, urzędami skarbowymi, ZUS

OBSŁUGA KORPORACYJNA

 • zakładanie spółek, przekształcenia i likwdacja
 • obsługa prawna Zarządu i Rady Nadzorczej
 • obsługa prawna Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
 • obsługa prawna Zgromadzeń Wspólników
Close Menu