SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W naszej pracy przygotowujemy odwołania od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dają wskazania do ulg i uprawnień, dlatego też bardzo duża liczba osób stara się o uzyskanie stopnia niepełnosprawności. Dla przykładu przy znacznym stopniu niepełnosprawności pacjent ma prawo do leczenia poza kolejnością.

Jakie było nasze zdziwienie, gdy do kancelarii – samodzielnie – zgłosiła się 81-letnia mieszkanka Białegostoku, która wyszukała nas w Internecie. Mało tego sama napisała mejla i wysłała dokumenty, konieczne do przygotowania odwołania od orzeczenia WZON do Sądu. Zrobiła to tak sprawnie, że jakość przesłanych materiałów była o niebo lepsza niż te, które czasem otrzymujemy od dużo młodszych pokoleń. Kobieta chce walczyć o stopień znaczny, bo pomimo że jest sprawna ‘komunikacyjnie’ (w tym m.in. zamawia zakupy z dostawą przez Internet), to jest niepełnosprawna ruchowo i to powinno stanowić samo przez się okoliczność, pozwalającą do przyznania stopnia znacznego.

ILE KOSZTUJE NAPISANIE ODWOŁANIA OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZEZ KANCELARIĘ? Zapytaj o wycenę swojej sprawy już dziś!

Wycena przedstawiana jest indywidualnie. Wycena obsługi prawnej jest bezpłatna, po przesłaniu przez Klienta zapytania na mejla kancelaria@zawartka.pl

Wycena obejmuje wszystkie opłaty, które Klient będzie zobowiązany ponieść powierzając nam swoją sprawę do prowadzenia. Poza opłatami wskazanymi w wycenie, Klient nie będzie „zaskakiwany” jakimikolwiek opłatami na rzecz kancelarii, które nie zostały ujęte w wycenie.

ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Dlaczego Miejski i Wojewódzki Zespół w Białymstoku odmówiły ustalenia znacznego stopnia niepełnosprawności poprzestając na przyznaniu stopnia umiarkowanego?

Jak w wielu tego typu przypadkach uzasadnienia orzeczeń były bardzo lakoniczne (co narusza prawo). WZON w jednym zdaniu wyjaśnił dlaczego odmówił znacznego stopnia. Poniżej zdjęcie orzeczenia:

Zaprezentowana przez WZON wykładania przepisów jest sprzeczna z prawem. Art. 4 ust. 4 ustawy wcale nie wymaga, aby przesłanki niezdolności do samodzielnej egzystencji wystąpiły łącznie. To duży błąd ze strony Wojewódzkiego Zespołu, który interpretuje prawo wbrew językowemu znaczeniu tekstu prawnego oraz niezgodnie z utrwaloną praktyką orzeczniczą Sądu Najwyższego.

Choćby w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 03.11.2021 r. sygn. I USKP 55/21 wskazano, że „Zasadniczym czynnikiem, którego wystąpienie wskazuje na znaczny stopień niepełnosprawności, jest zatem niezdolność do samodzielnej egzystencji charakteryzująca się takim naruszeniem sprawności organizmu, które uniemożliwia (czyli wyklucza) samodzielne (tzn. bez pomocy innych osób) zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Za takie potrzeby uważa się zaś przede wszystkim (co oznacza otwarty katalog potrzeb) samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Wymaga też podkreślenia, że – jak się zdaje – w omawianej regulacji nie chodzi o wystąpienie takiej sytuacji, w której nie jest możliwe samodzielne zaspokajanie wszystkich wymienionych potrzeb życiowych traktowanych kumulatywnie (łącznie), ale takiej, która wyklucza samodzielne zaspokajanie choćby części życiowych potrzeb określanych jako podstawowe. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby osoba, która z powodu naruszenia sprawności organizmu na przykład nie może w ogóle samodzielnie poruszać się bądź wykonywać czynności samoobsługowych, albo mieć zupełnie wyłączoną możliwość komunikowania się z otoczeniem, nie została uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji. Wymienione potrzeby pozostają bowiem ze sobą w związku, w tym znaczeniu, że niemożność samodzielnego zaspokojenia każdej z nich powoduje utrudnienie samodzielnej egzystencji w takim stopniu, który w istocie tę samodzielną egzystencję uniemożliwia”.

Wydane orzeczenie WZON w Białymstoku wprost przeciwnie do wykładni prawa wynikającej z orzecznictwa Sądu Najwyższego interpretuje przepisy. Dodajmy, że interpretacja stosowana przez organ jest zawężająca i ze szkodą dla obywatela.

Warto odwoływać się od orzeczeń, bowiem obecnie Wojewódzkie Zespoły w całej Polsce odmawiają ustalenia znacznego stopnia niepełnosprawności, co często jest działaniem bezprawnym.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POMOC PRAWNA

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu