SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
UMOWA Z ORANGE NA WYŁUDZONE DANE – SANKCJA KARNA

UMOWA Z ORANGE NA WYŁUDZONE DANE – SANKCJA KARNA

W poprzednich wpisach dotyczących tego tematu na blogu poruszaliśmy zagadnienie obrony przed roszczeniami, które kieruje do nas operator telefonii komórkowej lub też „jakiś” Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Te teksty możesz przeczytać klikając w poniższe linki:

Pisaliśmy wtedy, że koniecznie należy złożyć zawiadomienie na Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Działamy tym samym w swoim dobrze pojętym interesie (mogąc wykorzystać zawiadomienie o przestępstwie w toczącym się procesie cywilnym o zapłatę), a także w interesie całego społeczeństwa doprowadzając do wprawienia w ruch całej machiny państwa mającej na celu wykrycie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

Podobną sprawą zajmował się Sąd Rejonowy w Rybniku (wyrok z dnia 23.01.2014 r., sygn. akt: III K 435/13).

Delikwent został oskarżony o trzy czyny:

  1. o to, że w dniu 3.08.2012 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że przy zawieraniu za pośrednictwem sklepu internetowego www.orange.pl umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wprowadził w błąd pracownika sklepu co do osoby świadczeniobiorcy usługi posługując się dowodem osobistym innej osoby oraz przedkładając dokument umowy z podrobionym podpisem czym doprowadził do wyłudzenia telefonu o wartości 3.370,00 zł oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie ok. 400,00 zł
  2. drugi czyn polegał na wyłudzeniu telefonu z sieci T-MOBILE przez zawarcie umowy na cudze dane za pomocą telesprzedaży – wartość wyłudzonego telefonu to ponad 3.600,00 zł
  3. trzeci czyn również dotyczył wyłudzenia telefonu, przy czym Sąd nie wskazał nazwy telekomu. Sprawca posłużył się cudzymi danymi przy zawieraniu umowy przez system telesprzedaży oraz przy odbiorze przesyłki od kuriera sfałszował podpis na umowie – wartość wyłudzonego telefonu to prawie 4.000,00 zł

– wszystkich wyżej opisanych czynów sprawca dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy), będąc uprzednio skazanym za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności.

Oskarżony uczynił sobie stałe źródło dochodu z przestępczego procederu zawierania fikcyjnych umów na wyłudzone dane osobowe. Z dużą łatwością pozyskiwał topowe telefony wykorzystując luki w systemach sprzedaży operatorów telefonii.

Sąd Rejonowy uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto nałożył na skazanego obowiązek naprawienia szkody.

Obrońca oskarżonego złożył apelację domagając się łagodniejszego wymiaru kary. Sąd Okręgowy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

____

Jak widać warto zawiadomić organa ścigania o przestępstwie. W przypadku wykrycia sprawcy czynu zabronionego można liczyć na sprawiedliwy wymiar kary.

Równocześnie ustalenie sprawcy czynu nie jest bez znaczenia dla toczącego się procesu cywilnego o zapłatę. Jeśli spór cywilnoprawny dalej trwa i sąd karny ‘wyprzedzi’ sąd cywilny szybciej rozpoznając sprawę, wówczas pozwany może posłużyć się wyrokiem skazującym wykazując tym samym fakt nie zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i brak zobowiązania względem powoda.

Dodaj komentarz

Close Menu